BETUTTELEN EN INFANTILISEREN
= MISHANDELEN

 

Gerontopsycholoog Luc Van De Ven:

"Als je een oudere flauw of betuttelend
 benadert, dan begraaf je hem"

Gerontopsycholoog Luc Van De Ven  gaf het al aan: zorgverleners die ouderen infantiliseren is oudermishandeling. Als je een oudere flauw of betuttelend benadert, dan begraaf je hem. Wanneer je ouderen in de echte betekenis van het woord als bewoners beschouwt, dan behandel je ze niet als kleine kinderen. Op geen enkel vlak en op geen enkele manier.

zie ook: Psychologische begeleiding van ouderen is geen overdreven luxe  en   Getuigenis rusthuisbewoner Otto KŲnig

 

7,5 JAAR VROEGER DOOD als gevolg van
KINDERLIJKE BEHANDELING?

 


Bejaarden sterven eerder door
kinderlijke behandeling
bron: Nederlandse VU medisch centrum in Amsterdam + dagblad Het Laatste Nieuws - 8/10/2008
 

Tegen ouderen spreken alsof ze kinderen zijn, kan een schadelijk effect hebben op hun gezondheid. Het kan er zelfs voor zorgen dat ze 7,5 jaar vroeger sterven dan senioren die niet kinderlijk behandeld worden, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

ergernissen
Het onderzoek bestudeerde 660 mensen ouder dan 50 jaar. Daaruit bleek dat een kinderlijke behandeling bij ouderen stress kan veroorzaken en zo hun gezondheid negatief beÔnvloedt. Het zijn voornamelijk de mensen in de gezondheidszorg die het meeste kwaad aanrichten, hoewel zij eigenlijk enkel aardig proberen te zijn. Veel oudere patiŽnten ergeren zich ook aan dokters die eerder de kinderen dan de senioren zelf aanspreken. Daarnaast worden ze ook kwaad wanneer mensen er van uitgaan dat ze niets kennen van computers, gsm's en andere moderne gadgets.

onbekwaam
Door kinderlijk tegen ouderen te praten, geef je de patiŽnt de indruk dat hij onbekwaam is en komt hij zo in een negatieve spiraal terecht. Professor Becca Levy zegt: "Deze kleine beledigingen kunnen leiden tot een negatief beeld van ouder worden. Senioren die hier negatief over denken, hebben een slechtere gezondheid en sterven 7,5 jaar eerder dan positieve senioren. De manier waarop je een oudere behandelt, heeft dus een groter effect op hun gezondheid dan regelmatig bewegen of niet roken."

dementie
Voor mensen met lichte tot gematigde dementie, waren de effecten van kinderlijk spreken nog alarmerender. PatiŽnten werden agressief en wilden niet meewerken, de ergste gevallen begonnen zelfs te roepen. Professor Williams zegt dat ouderen met dementie even erg afzien van een kinderlijke behandeling: "Het belangrijkste voor een patiŽnt met Alzheimer is om zijn waardigheidsgevoel te behouden. Iemand die tegen je praat alsof je een baby bent, maakt je van erg streek." (ep)

terug naar boven

 

DEPRESSIE ALS GEVOLG VAN BETUTTELING

 


Betuttelen meer ongezond
dan roken of niet bewegen
bron: Sunday Times + dagblad Het Laatste Nieuws - 12/10/2008


De betuttelende, vaak neerbuigende manier waarop oudere mensen vaak worden aangesproken in bejaardentehuizen of ziekenhuizen is niet alleen beledigend, zo meldt de Sunday Times, het is zelfs slecht voor hun fysieke en psychische gezondheid.

"En, hoe voelen wij ons vandaag? " of "Hebben we ons bord helemaal leeggegeten". Het zijn zinnen die verplegers of verzorgers heel vaak in de mond nemen, en ongetwijfeld met de beste bedoelingen. Maar oudere mensen aanspreken alsof het kleuters zijn, vaak ook heel luid en met-de-na-druk-op-el-ke-let-ter-greep, mag dan tot doel hebben om beter te communiceren, in feite veroorzaakt het bij veel "slachtoffers" depressies omdat die daardoor de indruk krijgen dat ze incompetent of niet meer helemaal bij hun verstand zijn.

rebels
Daarenboven, zo blijkt uit onderzoek aan de Amerikaase universiteit van Kansas, worden oudere patiŽnten die kampen met dementie, door die manier van aanspreken vaak rebels, en willen ze hun medicatie niet meer nemen, hoe nodig die ook is.

behandeld als een snotneus
Ook mensen die nog in goede geestelijke gezondheid verkeren, krijgen problemen wanneer ze voortdurend worden benaderd als een klein kind. Een woordvoerder van een Britse organisatie van bejaarden wijst erop dat "als je je hele leven een gerespecteerd lid bent geweest van de gemeenschap en je, na in een home of ziekenhuis te zijn beland, als een snotneus wordt behandeld alleen omdat je grijs haar en rimpels hebt, kan dat het zelfbeeld en het zelfrespect van die mensen zwaar ondermijnen". (belga/jv)

 

terug naar boven

 

KOFFIE, KOEKEN EN KLETSEN

 


"We worden teveel betutteld"
bron: De Standaard - dagblad - 17/11/2009
 

Goddie De Smet (73), voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad ó 'Ik ben nu ongeveer tien jaar voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad. Die is in 1993 opgericht als opvolger van de Hoge Raad van de Gepensioneerden, die op sterven na dood was. Toen moesten ouderen het nog doen met ďde drie k's,: koffie, koeken en kletsen. We kregen een pensioen en een treinticket, er werden fijne namiddagen voor ons georganiseerd, en daarmee moesten we tevreden zijn. Dat kan toch niet! Met de Ouderenraad proberen we daar stap voor stap verandering in te brengen, door te benadrukken dat de overgrote meerderheid van de 60-plussers niet hulpbehoevend is en nog een actieve rol kan spelen. Ouderen worden nog veel te veel betutteld, met kortingen, een pasje van De Lijn, noem maar op. Maar ik wil helemaal niet met mijn handje open zitten om iets te krijgen. Maak gewoon de pensioenen welvaartsvast, zodat ik verdorie zelf kan beslissen wat ik met mijn geld doe.'

'Nog iets over de pensioenen: ik vind niet dat de pensioenleeftijd opgetrokken moet worden, maar wie aan het werk wil blijven, moet daar de kans toe krijgen. Een voorbeeld: ik heb een zoon van 54, commissaris bij de federale politie. Volgend jaar gaat hij verplicht met pensioen. Als ik hem voor me zie zitten, denk ik: wat ga jij de hele dag doen als je thuiszit? Okť, hij is geŽngageerd in zijn dorp en zo, maar zo iemand stuur je niet met pensioen. Hij kan nog tien jaar mee.'

'Ouderen moeten constant voor zichzelf opkomen. Dat ligt ten dele aan het feit dat de meesten onder ons niet gestudeerd hebben en dus minder mondig zijn. Daarom zeg ik: sluit je aan bij een vereniging, kom naar een dienstencentrum, kijk naar het nieuws, kijk naar Terzake, zodat je bijblijft. Ik heb ooit leren schrijven met lei en griffel, nu zit ik aan mijn computer. Ik heb dat allemaal moeten leren. Heel veel mensen kunnen dat. Met de Ouderenraad en alle betrokken organisaties proberen we de mensen uit hun kot te lokken en enthousiast te maken.'

'Volgend jaar stelt de Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), zijn nieuw Ouderenbeleidsplan op. Hij heeft beloofd dat dat in samenspraak met ons zal gebeuren. Met de Ouderenraad hebben we alvast ons eigen plan opgesteld. Hopelijk worden grote delen ervan overgenomen, want we willen niet langer louter advies geven; we willen inspraak.'

'Dat plan is een van mijn laatste grote wapenfeiten als voorzitter. Volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Ik ben geen kandidaat meer, tien jaar is genoeg geweest. Het is bijna een fulltime job: vergaderingen, persconferenties, teksten schrijven, organisaties bezoeken. Maar in een zwart gat zal ik niet vallen. Ik volg allerlei cursussen, ben al gevraagd voor twee commissies. Eigenlijk zou ik 150 moeten worden om alles te kunnen doen wat ik wil. En er is natuurlijk ook mijn familie. Ik ben al zeventien jaar weduwe, maar ik heb vier kinderen, acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Voor hen laat ik alles vallen.'
 

terug naar boven

 

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters