GETUIGENISSEN - ERVARINGEN
met woonzorgcentrum OOSTERZONNE te Zutendaal

 

Onderstaande getuigenissen en ervaringen hebben betrekking op het woonzorgcentrum Oosterzonne dat behoort tot de groep Foyer de Lork, die volgende woonzorgcentra uitbaat:

VZW FOYER DE LORK
Acaciastraat 6A - 2440 GEEL

WZC

  LOCATIE

Oosterzonne
Berckenbosch
De Witte Bergen
Ter Rooierheide
De Ravestein
Seniorenhof
Aurora
Beerzelhof
Berkenhof
Annadal
Uilenspiegel
Clarenhof
Ezeldijk
Coham
Sorgvliet

  Zutendaal
Heusden-Zolder
Kasterlee
Diepenbeek
Boortmeerbeek
Tongeren
Tongeren
Putte
Heers
Retie
Genk
Hasselt
Diest
Ham
Linter

 

INDEX VAN DEZE PAGINA

14/08/2015 Directie WZC Oosterzonne officieel in gebreke gesteld
wegens opzeg hoogbejaard koppel
7/08/2015 Rusthuis Oosterzonne zet hoogbejaard koppel
 op straat i.p.v. klachten te aanhoren
14/05/2015

Rusthuisdirectie WZC Oosterzonne wendt duivelspact binnen familie handig aan om klachten over rusthuis te weren...

18/05/2015 Directeur Rudi Kusters annuleert bruusk en eenzijdig afspraak met zoon van bewonerskoppel, een paar uur op voorhand
12/05/2015 Oosterzonne houdt hoogbejaard bewonerskoppel ganse namiddag tegen hun wil gescheiden
11/05/2015 Flagrante inbreuk op patiëntenwetgeving in Oosterzonne
Eigen huisartskeuze na één dag ongedaan gemaakt
7/05/2015 Rusthuisarts (CRA) Rob Smeets weigert e-mailadres te verstrekken
7/05/2015 Oosterzonne verwelkomt nieuw bewonerskoppel met schrijnende bedfixatie

 

 

 

14/09/2015

ERBARMELIJKE HYGIËNE in WZC OOSTERZONNE te Zutendaal

 


Niet oneigenlijke opzeg die wordt ingetrokken, maar erbarmelijke
en levensbedreigende hygiëne binnen WZC Oosterzonne
noopt hoogbejaard koppel om zèlf opnameovereenkomst te beëindigen

Halfvolle blaassonde ligt 10 dagen na verwijdering
 nog steeds te stinken
in open urine-emmertje op badkamer
van ondervoede bewoner met blaas- en darminfecties

 

Zo'n 3 weken na haar ontslag uit het ZOL-ziekenhuis, bleef de blaassonde van mijn moeder nog steeds aangelegd in woonzorgcentrum Oosterzonne te Zutendaal. Noch de verpleging, noch de rusthuisarts (CRA) en tevens huisarts dr. Rob Smeets kon ons de verdere noodzaak van de blaassonde meedelen wanneer we hem op 31/07/2015 aangaande contacteerden. Maar de blaassonde die ondertussen reeds zo'n 5 weken eerder bij mijn moeder was aangelegd, werd de volgende dag op 1/08/2014 toch zonder verduidelijking verwijderd. Evenwel zonder enige begeleiding of opvolging van mijn moeder, zo bleek wanneer de blaas van mijn moeder zich volop spontaan ledigde tijdens een kine-behandeling op 3/08/2015. De kinesitherapeute meende daaruit te kunnen besluiten dat de blaassonde wellicht te vroeg was verwijderd.
Een zoektocht naar de oorzakelijkheid van een vreselijke, aanhoudende en indringende urinegeur op de piepkleine tweepersoonskamer van mijn ouders bracht ons op 11/08/2015 bij een openstaand urine-emmertje op de badkamer, waarin de 10 dagen eerder verwijderde en halfvolle blaassonde nog steeds lag te stinken bij een temperatuur van + 30° Celsius.
Op 22/08/2015 stelt het rusthuis WZC Oosterzonne de familie in kennis dat er opnieuw een blaassonde is aangelegd bij mijn moeder, 'wegens een nieuwe ernstige infectie', zo luidt het...

Ook met urine gevulde blaassonde in badkamerkast opgeborgen, boven steriele verbanden


Of blaassonde hangt aan wc-rolhouder
van hoogbejaard bewonerskoppel

Gebruikte blaassondes KOSTENBESPAREND opgeborgen
voor eventueel later gebruik...

Het kan haast niet anders dan dat reeds gebruikte en halfvolle met urine gevulde blaassondes kostenbesparend worden opgespaard voor een eventueel hergebruik later. En wij moeten er niet aan denken dat onze moeder na haar levensbedreigende blaas- en darminfecties die met moeite telkenmale in een ziekenhuis moeten worden bedwongen, opnieuw een 'oude' blaassonde krijgt aangebracht. En waarbij een indringende urinegeur haarzelf en haar kamer in WZC Oosterzonne dagenlang blijft overheersen...

ZORGINSPECTIE komt te laat:
meeste bewijzen zullen verdwenen zijn...

Gezien mijn moeder op 8/09/2015 reeds voor een tweede maal op rij ondervoed en met levensbedreigende blaas- en darminfecties werd opgenomen in het ziekenhuis, kan een terugkeer naar de erbarmelijke hygiënische omstandigheden binnen WZC Oosterzonne te Zutendaal, alvast voor ons geen optie meer zijn.
Om deze terugkeer te beletten, moeten we noodgedwongen minstens een aantal van onze grieven t.o.v. WZC Oosterzonne die we op 17/08/2015 aan Zorginspectie overmaakten, kenbaar maken vooraleer en een inspectiebezoek heeft plaatsgevonden.
Het mag voorspelbaar mag zijn dat de directie van WZC Oosterzonne en rusthuisgroep Foyer de Lork hierbij volop gebruik zullen maken om zoveel als mogelijk bewijzen van klachten te laten verdwijnen. Dat is erg jammer, maar het welzijn van mijn ouders is prioritair...

 

terug naar boven

 

14/08/2015

DREIGENDE JURIDISCHE PROCEDURE

 


Directie WZC Oosterzonne
officieel in gebreke gesteld
wegens opzeg hoogbejaard koppel 

terug naar boven

 

7/08/2015

RUSTHUISGROEP FOYER DE LORK
SPEELT BRUTAAL MACHTSSPEL

 


Rusthuis Oosterzonne zet hoogbejaard

koppel aan de deur wegens
'onenigheid binnen familie' als voorwendsel

Houding directeur WZC Oosterzonne zwengelt incompetent en partijdig de
polarisatie binnen familie aan en wendt deze vervolgens als voorwendsel aan
om hoogbejaard koppel (91+93) te dumpen uit rusthuis.

Voorwendsel van WZC Oosterzonne
 tot contractbreuk = leugen!

Directeur Kusters wil klachten niet aanhoren en nog minder houden familiale strubbelingen verband met een 'belemmering' van kwalitatieve zorgverlening!

klik hier voor mooie voorstelling
van WZC Oosterzonne


 Rudi Kusters
directeur WZC Oosterzonne

Brutale contractbreuk heeft wellicht meer te maken met mondigheid en dreiging met klachtenformulering aan Zorginspectie...

Rusthuisgroep FOYER DE LORK is op de hoogte en speelt weerzinwekkend spel belanghebbend mee.

 

terug naar boven

 

14/05/2015

RANCUNEUS DUIVELSPACT BINNEN FAMILIE
SPEELT IN KAART VAN RUSTHUISDIRECTIE

 


Wraaklustige schoonzoon neemt leiding in
psychische mishandeling van hoogbejaarde ouders

Ontredderde en afhankelijke 91 en 93-jarige ouders moeten
 document ondertekenen om hun oudste zoon en diens partner
uit hun leven te verbannen en monddood te maken

Rusthuisdirectie WZC Oosterzonne wendt duivelspact
binnen familie handig aan om klachten over rusthuis te weren...

 

Nadat de oudste zoon en diens partner bewust op geen enkele wijze betrokken werden aangaande de keuze van rusthuis of wensen van de ouders kwam het de (schoon)broer en zussen ter ore dat pa en ma (93 en 91) op moederdag 10/05/2015 een hele dag hadden genoten van hun verblijf bij hun oudste zoon en diens partner, die hen hadden opgehaald in rusthuis Oosterzonne waar zij nog maar pas verblijven...
Vier dagen later op 14/05/2015 lieten zij de ouders onderstaand document ondertekenen dat zij elk contact met hun oudste zoon en schoondochter wensten te verbreken...


Sacramentsprocessie in Wellen
Zoek de vrome schoonzoon...

In een duivelspact tussen (schoon)broer en zussen stelde schoonzoon Pierre P. onderstaand document op. Vervolgens werden de  gedesoriënteerde en afhankelijke ouders via allerhande intimidaties en angstinboezeming geïndoctrineerd om dit bizar document te ondertekenen... De inhoudelijke aard en bijzondere agressieve opstelling van het document verraadt alvast meer de intenties van de opsteller(s), dan wel enig doel van de hoogbejaarde ouders, die geen enkel van hun kinderen op dergelijke wijze zouden aanschrijven...

Maar de eigenlijke reden van dit duivelspact waarbij pa en ma gewetenloos worden misbruikt om hen, nog voor hun overlijden, te isoleren en 'officieel' afscheid te doen nemen van hun oudste zoon en diens partner is een pure vorm van psychische ouder(en)mishandeling en beoogt vooral haatdragende doeleinden en machtsspelletjes van een partij die angstig is om de 'exclusiviteit' van haar spreekrecht en uitermate hypocriete invloedssfeer binnen de familie en het rusthuis Oosterzonne, te verliezen...

Een klachtneerlegging wegens PSYCHISCHE OUDERENMISHANDELING werd door de oudste zoon en diens partner overgemaakt aan het parket van Tongeren.

vader (93): "grootste flater van mijn leven..."
Maar een langdurig leven bleek het duivelspact evenwel niet beschoren wanneer de oudste zoon en diens partner de bizarre verklaring terug sturen naar hun ouders in WZC Oosterzonne met verzoek het door hen ondertekend document na te lezen.
Op 22/06/2015 herroepen de ouders met klem de inhoud van de gehekelde verklaring d.d. 14/05/2015 en voegt de vader eigenhandig aan de verklaring het volgende toe:

 

De inhoud van deze brief gericht aan mijn zoon xxxx en diens partner is de grootste flater van mijn leven. Zo denken Ma en ik er nu over.

Naast de bizarre en haatdragende opstelling van het document d.d. 14/05/2015 mag hieruit nogmaals blijken onder welke duistere omstandigheden misbruik werd gemaakt van het vertrouwen van twee kwetsbare hoogbejaarde ouders.

rusthuis Oosterzonne
Ondanks de oudste zoon de rusthuisdirectie van WZC Oosterzonne reeds in den beginne vroeg om neutraliteit aan de dag te leggen m.b.t. de polarisering binnen diens familie, lijkt de directie belanghebbend een spel mee te spelen, om klachten (o.a. onzinnige bedfixatie van moeder en negeren van recht op vrije huisartskeuze,...) van de kritische zoon en diens partner te weren of deze monddood te maken. Op basis van een in dubieuze omstandigheden opgesteld en ondertekend document waarvoor officieel klacht werd ingediend, weigert de directie van Oosterzonne elke communicatie met de oudste zoon en annuleert Rudi Kusters als directeur nog dezelfde dag een gesprek dat was voorzien om 13:30 uur.
En al dan niet met de actieve medewerking van WZC Oosterzonne wordt de mogelijkheid om enig telefonisch contact tussen de oudste zoon met diens ouders te laten plaatsvinden, technisch onmogelijk gemaakt.

 

Rusthuisdirecteur WZC Oosterzonne speelt ruziënde en gepolariseerde familie belangenvermengend tegen elkaar uit

en weigert met oudste zoon communicatie te voeren over onzinnige fixatie
van diens moeder en het negeren van recht op vrije huisartskeuze

 

 

 

terug naar boven

 

12/05/2015

WZC OOSTERZONNE HOUDT HOOGBEJAARD BEWONERS-
KOPPEL GANSE NAMIDDAG TEGEN HUN WIL GESCHEIDEN

 


 

huilende 91-jarige bewoonster die
kamer deelt met haar man:
"De verpleging wil me al de hele
namiddag niet naar mijn kamer bij pa brengen..."
ongeruste en opgefokte echtgenoot (93):
"Waar was je toch de hele namiddag?
Ik heb 3 uur op je gewacht"

 

volstrekt lucide bewoner:
"Ik moet 5 pillen tegelijk slikken maar
als ik  vraag waar die voor dienen, antwoorden ze: dat weet ik niet..."

terug naar boven

 

11/05/2015

FLAGRANTE INBREUK OP PATIËNTENWETGEVING
door directie van WZC OOSTERZONNE

 


Directeur WZC Oosterzonne
(Rudi Kusters) en rusthuisarts (dr. Rob Smeets) negeren aangetekende kennisgeving van persoonlijke huisartskeuze en lappen patiëntenwetgeving aan hun laars

bewoner (93) en zijn vrouw trekken nog dezelfde dag angstig en onder druk
 hun onderstaande verklaring terug in, t.v.v. de rusthuisarts Smeets

93-jarige bewoner en zijn vrouw trekken nog dezelfde dag angstig en
 onder druk hun keuze van huisarts terug in, t.v.v. de rusthuisarts dr. Rob Smeets:
"Ik voelde me door het rusthuis
onder druk gezet om toch voor
de rusthuisarts te kiezen..."

 

Totaal tegenstrijdig aan de huidige patiëntenwetgeving die elke bewoner de vrijheid garandeert van keuze van huisarts, stelt Sonja Vandeurzen als verantwoordelijke bewonerszorg in Oosterzonne, het schaamteloos als volgt:
"Wij willen uniformiteit!"

Zelfs zonder enige communicatie te voeren met de door de bewoners aangeduide huisarts dr. Verschelde
die met Pa en Ma een langdurig gesprek had, noch met de oudste zoon van de bewoners die bovenstaand document aangetekend verstuurde, voerde WZC Oosterzonne de wijziging door.

terug naar boven

 

7/05/2015

RUSTHUISARTS (CRA) WEIGERT E-MAILADRES

 


Rusthuisarts WZC Oosterzonne, dr. Rob Smeets, showt
graag met villa op zijn website, maar wil e-mailadres niet
 doorgeven aan zoon die dringend info wil doorsturen
 m.b.t. zijn hoogbejaarde ouders

 

terug naar boven

 

7/05/2015

ONZINNIGE FIXATIE

 

WZC Oosterzonne verwelkomt nieuw bewonerskoppel met
SCHRIJNENDE BEDFIXATIE
"omdat bewoner 's nachts zijn echtgenote
naar toilet wilde helpen..."
 

BEWONERSKOPPEL (91 + 93):
"Na 66 jaar kan mijn vrouw 's nachts
mijn hand niet meer vasthouden..."

"Na alles wat we hebben moeten achterlaten
wordt nu ook 's nachts onze intimiteit
zonder enige zinnige reden geboycot"
 

zie ook
FYSIEKE EN CHEMISCHE FIXATIE
als vrijheidsbeperkende maatregelen

terug naar boven

 


klik op afbeelding voor brochure

Schending van de rechten...

... zoals het inperken van het recht op vrijheid, privacy en zelfbeschikking, de oudere verhinderen het huis te verlaten, post achterhouden, telefoon afnemen, bezoekers wegsturen. Dit kan zich uiten in sociaal isolement, gevoelens van machteloosheid en eenzaamheid. De mishandeling kan het resultaat zijn van zowel actief (het plegen van handelingen) als passief (het nalaten van handelingen) gedrag...
... Bij emotionele afhankelijkheid is er sprake van een familie- of vriendenband tussen pleger en slachtoffer waarbij de loyaliteit naar de pleger een grote rol speelt bij het niet willen melden van de mishandeling...

 

rusthuis WZC Oosterzonne Zutendaal isolement directeur Rudi Kusters verantwoordelijke bewonerszorg Sonja Vandeurzen rusthuisarts Rob Smeets broers zussen familie familieruzie rancune ruzie schoonfamilie psychische oudermishandeling schoonzoon Foyer de Lork gepolariseerde familie familieruzie Herman Bea Magda Johan Hildegard Pierre Cornelissen Bielen Pools

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters