SEKS & EROTIEK IN RUSTHUIZEN

 

 

INDEX VAN DEZE PAGINA

1. Teledoc: 69: LIEFDE SEKS SENIOR  (VPRO-documentaire: 26/05/2014)
2. VEEL TABOES EN VOOROORDELEN BELEMMEREN
SEKSUALITEITSBELEVING VAN RUSTHUISBEWONERS

(thesis van Eva Bossuyt (2007 - VUB)
3. SEKSUALITEIT VAN OUDEREN - Een multidisciplinaire benadering
Boek van Aagje Swinnen - Veni-laureaat van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en universitair docent Universiteit Maastricht.
4. MOET DAT NU NOG?
(thesis van Katrien Gilis (2006 - KHK)
5. RUSTHUIZEN MOETEN DRINGEND NADENKEN
OVER INTIEME CONTACTEN TUSSEN BEJAARDEN

Jan Van Velthoven: "Jonge mensen die bejaarden gaan ordonneren
wat wel of niet zou mogen: dat is de wereld op zijn kop"
6. MOETEN JONGEREN VAN JAREN '60 ALS OUDEREN OPNIEUW
VECHTEN VOOR RECHT OP EIGEN SEKSUALITEITSBELEVING?

"Ons ma en onze pa doen zoiets vies niet" (
Koen Calliauw)
Moet seksuele revolutie 40 jaar na mei '68 worden overgedaan, als 'grijze golf' ditmaal?
7. BROCHURES
Seks als je ouder wordt (Rutgers Nisso Groep NL)
De liefde maakt een klein bed groot  (Provincie Limburg BE)

 

 

 

1.  VPRO-docu: 69:LIEFDE SEKS SENIOR

 

 
TRAILER: 69: Liefde Seks Ouderen (uitzending VPRO -  26/05/2014)

>>>  Kijk hier naar de volledige aflevering <<<

69: Liefde Seks Senior

Aangrijpende,  taboeloze documentaire van de Nederlandse  

-omroep


Oude mensen hebben geen seks en worden niet meer verliefd. Dat is wat iedereen denkt. Maar is dat eigenlijk wel zo of kunnen we het ons gewoon niet voorstellen?

In 69: liefde seks senior geven verschillende 70-plussers een openhartige en ontwapenende inkijk in hun seks- en liefdesleven. Hoe ga je om met de liefde als je al meer dan 60 jaar getrouwd bent? Kun je nog verliefd worden op je 85ste? Is klaarkomen nog hetzelfde? Wat voor invloed heeft een ouder lijf op de beleving van seks? Ouderen vertellen op een ontwapenende en ontroerende manier over wat velen zich slecht kunnen voorstellen: een seksleven op gevorderde leeftijd. Het beeld van seks in de samenleving wordt voor het grootste deel bepaald door jongeren.

De nog steeds smoorverliefde Atie (81) en Kees (83) vertellen over hun ontmaagding 60 jaar terug op Vlieland, Hans ervaart met zijn nieuwe vriend op zijn 83ste voor het eerst hoe het is als seks en liefde samenkomen, Wietske (72) is een relatie begonnen met de gevoelige Fred (66) terwijl ze nog met veel liefde voor haar demente echtgenoot zorgt en Jeanne (84) gaat in een seksshop op zoek naar de nieuwste vibrator.

Het verlangen naar en het fantaseren over seks blijven. Leeftijd kleurt enkel de manier waarop we verlangen en waarnaar. 69: liefde seks senior gaat dan ook niet alleen over senioren, maar vroeg of laat over iedereen. Want wil niet ieder mens tot op late leeftijd bemind en begeerd worden?
 

terug naar boven

 

2.  VEEL TABOES EN VOOROORDELEN

 

 

+

 

bekrompen definiëring van seks

+

  familie

+

  infrastructuur RVT's

+

  roddelcultuur

+

  gebrek aan beleidsvisie

=

 

belemmerend voor seksualiteitsbeleving
             van rusthuisbewoners

Eindverhandeling tot licentiaat in de Sociale Agogiek - Student: Eva Bossuyt - Promotor: Prof. Dr. T. Klaï -
Organisatie: Sensoa - Academiejaar 2006-2007 -
bron: persdienst VUB 19/11/2007


Intermediairs in rust- verzorgingstehuizen (RVT’s) worden vroeg of laat met de seksuele behoeften van hun bewoners geconfronteerd. Uit onderzoek van Eva Bossuyt, thesisstudente aan de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat hierrond bij hen nog veel taboes en vooroordelen bestaan. Zij gaan er vaak van uit dat rusthuisbewoners geen seksuele behoeften meer hebben. Het tegendeel is waar.

Agoge Eva Bossuyt onderzocht in het kader van haar eindverhandeling in opdracht van Sensoa op welke manier intermediairs in rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) omgaan met seksuele behoeften van de bewoners. Uit het onderzoek blijkt dat bewoners nog veel plezier beleven aan hun seksuele contacten maar dat er bij de intermediairs nog veel taboes en vooroordelen leven. RVT’s hanteren nog al te vaak de visie dat hun bewoners alles, gaande van hun sociale contacten, de zeggenschap over hun financiën, hun capaciteiten, tot uiteindelijk het leven, verliezen. En dus ook hun seksuele behoeften. De respondenten uit het onderzoek verklaarden het gevoel te hebben dat ze moeten ingrijpen wanneer ze met seksualiteit geconfronteerd worden omdat ze denken dat de bewoners daar zelf niet competent genoeg voor zijn.

Het zogenaamde begrip ‘incesttaboe’ is een andere verklaring waarom sommige intermediairs vlug ingrijpen. Het incesttaboe houdt in dat de kinderen van seksueel actieve koppels zich niet kunnen of willen voorstellen dat hun ouders seksuele betrekkingen hebben. De intermediairs denken bij de seksuele contacten van bewoners aan hun eigen ouders en zijn daardoor vlugger geneigd om die seksualiteit te verbieden.
Een bijkomend probleem is dat vele intermediairs een zeer strikte definitie hanteren van wat seks hebben nu juist inhoudt. Door de enge betekenis worden senioren al snel in een aseksueel stereotype geduwd. Andere mogelijke belemmerende factoren zijn de familie, de infrastructuur van het RVT, de typische roddelcultuur en het gebrek aan een beleidsvisie over seksualiteit. Door dit gebrek moeten intermediairs beroep doen op hun eigen referentiekader en handelen naar eigen normen en waarden.

Er zijn ook intermediairs die wel openstaan voor de seksuele behoeften van de bejaarden. Zij zien de bewoners als personen met capaciteiten en willen de bewoners hun gang laten gaan. Zij willen dan ook alles in het werk stellen om hen een volwaardig seksueel leven te laten uitbouwen.

De Wetenschapswinkel is een aanspreekpunt voor non-profitorganisaties die op zoek zijn naar wetenschappelijke ondersteuning via onderzoek of advies. Elke Vlaamse universiteit heeft een Wetenschapswinkel en organisaties kunnen onderzoeksvragen voor het gans netwerk indienen via het aanvraagformulier op www.wetenschapswinkel.be

De volledige thesis van Eva Bossuyt vind je hier of hier

terug naar boven

 

3. BOEK AAGJE SWINNEN REKENT AF MET CLICHÉS

 


Seksualiteit van ouderen
Een multidisciplinaire benadering


Ja, ook oma gaat van bil en daar is niks mis mee...
bron: BNDeStem.nl - 1/02/2011

DEN HAAG - Het wordt hoog tijd dat het taboe op ouderen en seks wordt doorbroken, vindt dr. Aagje Swinnen, onderzoeker aan het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht.
Ze redigeerde de bundel 'Seksualiteit van ouderen: Een multidisciplinaire benadering'.

 

  
bron: TVL.nl -  26/01/2011

De meeste jongeren kunnen er niet aan denken dat hun ouders nog seks hebben. Laat staan hun opa's en oma's. Op die leeftijd doe je dat toch niet meer? Toch denkt Aagje Swinnen daar anders over. Zij heeft dan ook het boek 'Seksualiteit van ouderen' geschreven waarin zij aangeeft hoe het verouderingsproces de seksuele behoeftes beïnvloeden. En dat komt dus niet overeen met het cliché dat velen in gedachten hebben.

Swinnen legt uit waarom seks en ouderen zo'n moeilijk gespreksonderwerp zijn. "Ouderdom is iets waarvan we afstand willen nemen. Iedereen vindt het een beetje eng om ouder te worden. Vrijwel iedereen heeft er moeite mee om zich voor te stellen hoe de eigen ouders seks hebben. Laat staan dat je je dat van andere oudere mensen moet inbeelden. Oude mensen en seks vinden we al snel vies klinken."

Swinnen beaamt dat dat gek klinkt in een tijd waarin alles lijkt te kunnen. "Er kan inderdaad veel, maar wel binnen duidelijke grenzen. In onze geseksualiseerde maatschappij wordt seksualiteit gekoppeld aan jeugd en het aantrekkelijke, strakke, gezonde lichaam."

Maar niet alleen de beeldvorming speelt een rol, ook de leeftijd zelf speelt mee. "Bij ouder worden hoort een veranderend lichaam. Het lijf werkt trager, mensen worden minder snel opgewonden. Ouderen die eerst alleen geliefden waren, moeten nu soms voor elkaar zorgen. Dat kan seks van ondergeschikt belang maken. Dat in combinatie met de beeldvorming maakt dat ouderen zelf ook gaan geloven dat seks niet meer voor hen is weggelegd", aldus Swinnen.

"Zelfs bij veel hulpverleners in verzorgingshuizen leeft het beeld dat seks alleen voor jonge mensen is. Of dat het niet meer hoort als je zorg nodig hebt. Het is hoog nodig dat instellingen daarmee in hun beleid rekening houden, want er is samenhang tussen seksualiteit en kwaliteit van leven. Zieke ouderen kunnen veel troost halen uit seks. Het kan mensen dichter bij elkaar brengen. We moeten beseffen dat iedereen recht heeft op seks."

Aagje Swinnen
Seksualiteit van ouderen
Een multidisciplinaire benadering

Hoe beïnvloedt het verouderingsproces de seksuele behoeftes en activiteiten van mannen en vrouwen? Dit boek rekent af met het cliché dat seksualiteit en ouderdom in tegenspraak zijn door het thema te belichten vanuit de seksuologie, geneeskunde en gezondheidswetenschappen, filosofie, kunst en cultuurwetenschappen, reclame en literatuur.Dit boek rekent af met het cliché dat seksualiteit en ouderdom in tegenspraak zijn door het thema te belichten vanuit de seksuologie, gezondheidswetenschappen, geneeskunde, filosofie, kunst en cultuurwetenschappen, reclame en literatuur.
Seksualiteit en ouderen biedt een antwoord op de vraag hoe het lichamelijke verouderingsproces van invloed is op de seksuele behoeftes en activiteiten van oudere mannen en vrouwen. Daarbij wordt ruim aandacht geschonken aan de denkbeelden die in onze maatschappij circuleren met betrekking tot het seksuele gedrag van ouderen. Het boek staat stil bij de diversiteit aan seksuele ervaringen van de steeds groter wordende bevolkingsgroep senioren.

Aagje Swinnen is Veni-laureaat van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Universitair Docent bij het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht. In 2006 verscheen van haar Het slot ontvlucht: De ‘vrouwelijke’ Bildungsroman in de Nederlandse literatuur bij Amsterdam University Press.

ISBN: 978 90 8964 182 3 - 16X24 cm, 352 pagina's - paperback - 2011 - € 29,50


Boek is een oproep voor meer onderzoek en debat

 
  Beluister hierboven een uitgebreid interview met Aagje Swinnen
(Radio Hoe?Zo! - 20 min. - presentatie Jeroen Dirks)

terug naar boven

 

4.  MOET DAT NU NOG?:
EEN PROJECT ROND SEKSUALITEITSBELEVING VAN BEJAARDEN

 


Het belangrijkste hierbij is dat de bewoners
benaderd worden op een respectvolle manier
en door hulpverleners die hij/zij vertrouwt
.
Thesis Katrien Gilis, gegradueerde in Ergotherapie 2005-2006
bron: Katholieke Hogeschool Kempen
 

Bejaarden hebben nog nood aan een knuffel. Ze hebben nog wel degelijk seksuele behoeften. De mentaliteit van vandaag zorgt ervoor dat dit onderwerp nog steeds leeft in een wereld van taboes en vooroordelen.
Ik stelde me de vraag of deze vooroordelen een kern van waarheid bevatten. Ik wilde ook te weten komen hoe de hulpverlening t.o.v. dit onderwerp staat.
Om een antwoord op deze 2 vragen te vinden, ben ik een project gestart rond seksualiteit in de geriatrie.
In dit eindwerk sta ik eerst even stil bij het begrip seksualiteit. Ik beschrijf de vooroordelen ten opzichte van bejaarden en welke invloed zij eventueel hebben op hun seksueel leven.
Verder ga ik ook kijken naar de verschillende factoren die de seksuele relatie tussen 2 bejaarden kunnen beïnvloeden.
Met mijn project wou ik zowel de bejaarden zelf, als de hulpverlening bereiken.
Met de bejaarden deed ik wekelijks één activiteit rond liefde en seksualiteit. Verschillende onderwerpen werden hier behandeld. Ik merkte hier dat de bejaarden een grote interesse hebben naar dit onderwerp en dat ze hier zeker geen blad voor de mond nemen.
Ik nam ook van elke niet-dementerende bewoner een persoonlijke enquête af. Hieruit bleek dat er nog wel degelijk seksuele behoeften zijn bij bejaarden.
In het begin van mijn project heb ik aan alle hulpverleners in WZC Ten Hove een enquête uitgedeeld. Hierin bevraagde ik de interesse in en de mening over seksualiteit bij hun bewoners. Hieruit bleek dat er een grote interesse is naar dit onderwerp, maar dat een confrontatie met seksualiteit in het werkveld dikwijls nog voor problemen zorgt.
Naar de verpleegkundigen en verzorgenden toe heb ik op de verschillende teamvergaderingen telkens een informatievoordracht gegeven. Hierin verwerkte ik de voor hen relevante resultaten van de enquête. Ik gaf hen ook enkele tips mee rond confrontatie met seksualiteit in het werkveld.
Steunend op de ervaringen die ik opdeed tijdens mijn stage stel ik vast dat de ergotherapeut wel degelijk een bijdrage heeft wat betreft seksualiteit. Hierbij denk ik dan vooral aan geven van informatievoordrachten naar andere werknemers toe. Ook het zoeken naar en uitvoeren van manieren waarop de bewoners meer ondersteund worden in hun seksuele behoeften is een taak voor de ergotherapeut. Op die manier wordt een goede benadering van de bewoner geoptimaliseerd en wordt er ook met de seksuele behoeften rekening gehouden.
Het belangrijkste hierbij is dat de bewoners benaderd worden op een respectvolle manier en door hulpverleners die hij/zij vertrouwt.

De volledige thesis van Katrien Gilis vind je hier

terug naar boven

 

5.  RUSTHUIZEN MOETEN DRINGEND NADENKEN OVER
INTIEME CONTACTEN TUSSEN BEJAARDEN

 


Seks tot de laatste snik
bron: Het Laatste Nieuws -  20/11/2007 - Barbara Vuylsteke

Jan Van Velthoven, directeur zorgverlening van de RVT's 'De Kleine Kasteeltjes' in Tongeren:

"Het is niet omdat men ouder wordt dat men
afstand moet doen van zijn seksualiteit."


"Jonge mensen die bejaarden gaan ordonneren wat wel
 of niet  zou mogen: dat is de wereld op zijn kop."

 

Geruststellend nieuws met het oog op uw oude dag: er wordt flink gesekst in de Vlaamse rusthuizen. Uit onderzoek van thesisstudente Eva Bossuyt blijkt echter ook dat onder het personeel van rust- en verzorgingstehuizen (RVT's) een groot taboe leeft rond bejaarden en erotiek. Verzorgers gaan er vaak van uit dat rusthuisbewoners geen seksuele behoeften meer hebben en menen zelfs dat er moet 'ingegrepen' worden wanneer twee oudjes op intimiteit worden 'betrapt'. "Er is dringend nood aan een rusthuisbeleid rond seksualiteit", aldus Bossuyt.

Of u de gedachte nu lekker vindt of niet: de jongste seksuele revolutie vindt plaats in de steriele setting van rust- en verzorgingstehuizen. Naar verluidt zelfs met alles erop en eraan. De vraag is echter niet óf (hoog)bejaarden seks hebben, maar waarom jongere generaties (o.a. zij die de bejaarden verzorgen) er blijkbaar zo'n moeite mee hebben dat oudjes nog nood hebben aan intiem geknuffel. Met andere woorden: aantrekkingskracht en seks in de nabijheid van de dood moeten dringend gedefinieerd worden en wel in de eerste plaats door het personeel in de RVT's. Dat is de conclusie van het onderzoek van agoge (welzijnswerkster) Eva Bossuyt, thesisstudente aan de Vrije Universiteit Brussel.

Bossuyt: "Het taboe en de vooroordelen zijn groot. RVT's hanteren nog erg vaak de visie dat hun bewoners alles verliezen: hun sociale contacten, de zeggenschap over hun financiën, hun capaciteiten, tot uiteindelijk hun leven. En dus ook hun seksuele behoeften. Ik heb ook vastgesteld dat veel bejaardenhelpers het gevoel hebben dat ze moeten ingrijpen wanneer ze met seksualiteit geconfronteerd worden, omdat ze denken dat de bewoners daar zelf niet competent genoeg voor zijn."

COÏTUS

Het zogenaamde 'incesttaboe' blijkt een andere verklaring voor het feit dat veel verzorgers als strenge leerkrachten ingrijpen bij intiem gefoefel: 'Als de bliksem terug naar uw eigen kamer, gij!' Bossuyt: "Het personeel van RVT's denkt bij de seksuele contacten van bewoners vaak aan hun eigen ouders en zijn daardoor vlugger geneigd de zaak te verbieden. Verzorgers en familieleden blijken ook vaak een te strikte definitie te hanteren van seks. Door de betekenis te verengen naar 'coïtus' nemen ze aan dat bejaarden dat gewoon niet meer kúnnen en dus ook geen seks hébben. Uiteraard is de biologische drang bij veel bejaarden vaak fel afgezwakt, maar door hun levenservaring en -wijsheid beschouwen zij seks natuurlijk véél ruimer dan alleen maar het obligate 'in-uit'. Het is ook kussen en strelen en dicht bij elkaar zijn, naakt of niet."

 

 
bron: Man bijt hond - 23/10/2002
Uit onderzoek blijkt dat ouderen seksueel actiever zijn dan gedacht. Hierover bestond weinig duidelijkheid. Jeanne van Velse is 74 en al jaren actief voor de NVSH. Zij is dan ook verre van preuts...

DEMENTIE EN SEKS

Luc Schoenaers, directeur van RVT 'De Regenboog' in Zwijndrecht (279 bejaarden, 220 personeelsleden) erkent dat er een probleem is.

"Uiteraard weten we uit ervaring dat sommige bejaarden er een actief seksleven op nahouden en we gaan geen vragen rond seks uit de weg, maar we anticiperen er toch niet op. Gemakshalve, dat geef ik toe, uit gebrek aan duidelijke beleidsrichtlijnen. Maar dat wil niet zeggen dat wij per definitie negatief reageren op intieme contacten. Al moet er toch waakzaamheid zijn. Een rusthuis blijft een semipublieke plek waar bezoek komt, waar verzorgers de kamers binnen en buiten lopen, enz... Bovendien blijkt het verlangen van de betrokken bejaarden ook niet altijd wederzijds. Er zijn ook gevallen waarvan wij vinden dat die echt besproken moeten worden met de familie. Neem nu een demente bejaarde die eigenlijk nog een vrouw heeft buiten het rusthuis maar een relatie is aangegaan met een medebewoonster. Zijn vrouw bezoekt hem nog elke dag, maar hij herkent haar niet meer. Ondertussen beleeft hij wel een verse romance in het rusthuis. Moeilijk, hoor."

ANDERE AANPAK

Jan Van Velthoven, directeur zorgverlening van de RVT's 'De Kleine Kasteeltjes' in Tongeren en Brecht, bepleit een andere aanpak: "Onze basisfilosofie zorgt ervoor dat de seksualiteitsbeleving van de bejaarden nooit ter discussie kán staan. Onze instelling is geen reservaat dat 'les choses de la vie' hardnekkig tracht buiten te houden. Het is niet omdat men ouder wordt dat men afstand moet doen van zijn seksualiteit. En die komt - zoals iedereen weet - in vele vormen. Dat is zo buiten het rusthuis, dus dat moet niet anders zijn binnen het rusthuis. En we hebben respect. Als wij een kamer willen binnengaan, dan bellen we sowieso eerst aan en wachten we op een uitnodiging om binnen te komen. Als we per ongeluk een koppel betrappen, dan verontschuldigen we ons uitvoerig. Wij gaan er ook van uit dat onze bewoners door hun gevorderde leeftijd sowieso meer levenservaring en -wijsheid hebben dan iedereen die hen verzorgt. Jonge mensen die bejaarden gaan ordonneren wat wel of niet zou mogen: dat is de wereld op zijn kop. Dat iedereen daar maar eens over begint na te denken."
"Veel bejaardenhelpers vinden dat ze moeten ingrijpen, omdat ze denken dat de bewoners niet competent genoeg zijn voor seks"

terug naar boven

 

6.  MOETEN JONGEREN VAN JAREN '60 ALS OUDEREN OPNIEUW VECHTEN VOOR RECHT OP EIGEN SEKSUALITEITSBELEVING?

 


"Ons ma en onze pa doen zoiets vies niet…"
bron: indymedia - 23/11/2007 - Koen Calliauw
 

De generatie jongeren die in de zestiger jaren als leeuwen vocht voor medebeslissing recht van de jeugd in àlles, wordt oud. Ze gaat op brug- of ander pensioen en verloor wel haar tanden, niet haar strijdlust. Deze grijze golf leeft langer en blijft fitter, wanneer gezondheidszorg betaalbaar is. Ze wordt ook een nieuwe prooi van de consumptiemaatschappij, die hun geldbeugel ontdekte.

Men is al van 55+ een senior, want over bejaarden wordt niet meer gepraat. Ouderenzorg en vergrijzing staan tegenwoordig in de schijnwerpers van de media. Ook de hoge prijzen van de rusthuizen, mishandeling van ouderen door hun kinderen, hun psychisch welbehagen en… seks in rusthuizen!

'Ons Britney'

Britney Spears was op haar veertiende al geen maagd meer!', stond in de gazet. Dat was even schrikken… Zeker in de puriteinse uithoeken van de VS. De Amerikaanse popzangeres Britney Spears verwierf enige beroemdheid omdat ze allergisch is voor het dragen van een slipje onder haar minirok. Uit de auto stappen biedt dan sensationele inkijkjes. Ze is niet de enige en Goedele Liekens promoot dit sleur doorbrekend exhibitionisme in haar boeken. Wie de jeugd van vandaag een beetje kent, weet dat ze – gelukkig maar – veel vroeger seksueel actief is dan vijftig jaar geleden. Alhoewel, in de hooihoppers en door fabrieksmeisje begin vorige eeuw, werd ook niet geaarzeld. Vraag dat maar aan de Britney’s van toen, onze oma’s en opa’s.

Het was pas eind jaren vijftig dat men in Vlaanderen begon door te hebben dat pubers ook zo hun ideetjes hebben. Het was de moraalfilosoof Jos Van Ussel (1918-1976), met de steun van zijn linkse collega Jaap Kruithof, die met zijn boek 'Jeugd voor de Muur' en het TV programma 'Humanistisch Verbond' (1961), de katholieke moraalridders op het paard kreeg waar de Onfeilbare in Rome nog altijd op zit. De Kerk parasiteert op de schuldgevoelens van de mensen en ontelbare katholieke jongeren koppelden voor de rest van hun leven seksuele bevrediging aan doodzonde.

 reportage uit 1970 over
seksualiteit bij jongeren

 
Paula Semer over het taboe op
seksualiteit in de jaren '60

 
In memoriam:
moraalfilosoof Jaap Kruithof (1929-2009)

 
Vrouwendag anno 1972
Rebelse meid is parel in de klassenstrijd
 

Van Ussel en Kruithof durfden echter verklaren dat jongeren van masturberen niet doof worden of een 'verweking van hun hersenen' riskeren!. Dat boek en de TV uitzending waren een zegen voor veel Vlaamse jongeren, die vanaf dan niet meer verplicht werden met de handjes boven de dekens te slapen…. Het was na de BRT-uitzending in 1967 met Paula Semer met de alles onthullende titel 'Het Gelukkige Gezin', dat de hel pas goed losbrak. Jaap Kruithof verdedigde voorhuwelijkse betrekkingen en het gebruik van voorbehoedsmiddelen! Wie een mooi verslag wil lezen over deze periode - vlak voor mei ’68 - gaat naar de site van Gie Vandenberghe. Het zou nog een tijd duren vooraleer begin jaren zeventig (Dolle Mina's en het feminisme) de functie van de clitoris populair werd.

Samen met de pil was dat voor heel wat vrouwen en meisjes de ontdekking van hun leven. Laten we hopen dat de kennis van die functie niet verwaterd en weer verdrongen wordt door het recht toe recht aan neuken, waartegen vrouwen zich terecht verzetten (Kees komt klaar en klaar is kees). Van Jos Van Ussel, naar Nederland gevlucht en daar als doctor in de geschiedenis een gezaghebbend historicus van de menselijke seksualiteit geworden, kregen zowel ik als de feministe en ex-Antwerps burgemeester Leona Detiége les. Beiden 65 nu. Zij werd Bewust Ongehuwde Moeder (BOM-moeder). Inderdaad een bom, toen.

Diezelfde Dolle Mina’s en niet doof geworden mannen – die met de seksuele revolutie de weg effenden voor 'onze Britney' van vandaag – worden nu als ouderen geacht geen gevoelens meer te hebben…”Ons ma en onze pa doen zo iets vies niet…”.  Geen taboes meer? Dit is pas een huizen hoog taboe.

Rusthuisbewoners zouden geen seksuele behoeften hebben en worden op de goede zeden gecontroleerd. Relaties tussen ouderen worden bewust kapot gemaakt door kinderen en personeel. Dat is wat het is; terreur tegenover ouderen, zoals ze op dat vlak ook in hun jeugd mishandeld werden. 'God ziet U'.

Porno of Viagra?

De thesisstudente Eva Bossuyt (sociale agogiek – VUB) onderzocht het thema seks en ouderen in rusthuizen middels een bevraging. Dat op vraag van Sensoa. Of ze daarbij ook naar de massale aanbieding van gratis porno op Internet keek, is niet bekend. (Zoals je weet kijkt niemand naar porno sites…). Ze kan er zien en horen dat er ook een ruim aanbod is aan erotiek en porno door en voor senioren, waarbij alle mogelijke fantasieën aan bod komen. Dat is vanzelfsprekend en maar goed ook. Of deze sites in rusthuizen bekeken kunnen worden, is de vraag. Ze hebben in ieder geval een gezonder effect dan de verslavende en suf makende pillen die men ouderen tegen hun zin laat slikken en veroorzaken hoogstens wat vitale bijwerkingen, zonder dure Viagra.

De verzorging- en rusthuizen die zo breeddenkend zijn dat ze sekswerksters (prostituees) toelaten bij hun klanten/patiënten zijn zeldzaam, maar ze bestaan. Deze praktijk dient veralgemeend te worden en terugbetaald door de sociale zekerheid. De therapeutische en humane waarde ervan staat buiten kijf. In te weinig rusthuizen wordt door het personeel wel positief gereageerd op de seksuele behoeften van de bewoners.(Lees de volledige thesis van Eva Bossuyt - VUB).

Het zijn niet de ouderen die problemen hebben met seks, het is hun omgeving die ongemakkelijk wordt bij het idee dat tachtigjarigen masturberen, elkaar bevredigen, een vibrator in hun nachtkastje hebben liggen of met jongeren vrijen. Uiteraard gebeurt dat wel en kunnen krasse knarren ook verliefd worden, geil zijn en een orgasme hebben. Dat ontkennen en bijna criminaliseren is de zuiverste discriminatie tegen een grote bevolkingsgroep. Het is tijd voor het boek: 'Ouderen voor de Muur'.

Veertig jaar na 'mei ‘68'. Het is het moment om de seksuele revolutie over te doen. Als 'grijze golf' deze keer. Weg met de taboes. Seks is een mensenrecht. En als ouderen slechter horen, komt dat dus niet door een leven lang vrolijk te masturberen.

Koen Calliauw

(Twintig jaar geleden overleed de Franse zanger, dichter, acteur Serge Gainsbourg op 2/03/1991.  Naar aanleiding van het herdenken van dit overlijden schreef Koen Calliauw ook:  'Erotiek bevrijdt jong en oud')


gerelateerde links:
> Ouder worden en seks: www.gezondweb.be > Relaties en seksualiteit bij 50-plussers
> Alles over veilig vrijen: www.sensoa.be

terug naar boven

 

 

 

 

Vanaf kerst 2009 presenteren theatermaker Lucas De Man (1982) en schrijver Oscar Kocken (1983) bij Het Zuidelijk Toneel het project Bejaarden & Begeerte. Met gedichten, verhalen, theater en muziek bezoeken zij ouderen in hun eigen woningen, verzorgingshuizen, soos en theaters. Alles rondom één thema: begeerte (liefde, verlangen en erotiek) op hogere leeftijd. Want ook al wordt het bij jonge mensen toegejuicht en bij ouderen doodgezwegen, bloed kruipt toch wel waar het niet gaan kan. Bejaarden & Begeerte prikkelt om lief te hebben, om te leven.

'Sommige grootouders hebben spannender seks dan hun kleinkinderen'
De Standaard - 7/1/2009 - auteur: Eline Bergmans

Vlaamse theatermaker Lucas De Man pakt uit met theatervoorstelling over bejaarden en begeerte — NVT - Of je nu 25 of 85 jaar bent: de behoefte aan liefde en lust blijft altijd schemeren. De jonge Vlaamse regisseur Lucas De Man maakte een theatervoorstelling over bejaarden en begeerte die in Nederland stof deed opwaaien.

Lees verder in De Standaard Online


 
bron: omroepmax.nl - 9/12/2009 - Themagesprek: Liefde en intimiteit 65-plussers

Liefde en intimiteit
 65-plussers

Themagesprek: liefde en intimiteit 65-plussers. Gesprek in de studio met theatermaker Lucas de Man en schrijver Oscar Kocken over het theaterproject 'Bejaarden & Begeerte', rondom het thema begeerte en erotiek op hogere leeftijd. De voorstelling 'Niet ver van je bed-show' is een onderdeel hiervan. Geïnspireerd door hun opa's hebben de theatermakers de voorstelling gemaakt;

terug naar boven

 

7.  BROCHURES

 

 


download de brochure

SEKS ALS JE OUDER WORDT
brochure van Rutgers Nisso Groep NL

De meeste ouderen doen aan seks en zijn tevreden over hun seksuele relatie. Met het klimmen der jaren hebben senioren wel vaker seksuele klachten. Ze hebben minder zin in seks, last van erectieproblemen of een droge vagina. Tegelijk zijn er ouderen die seks met de jaren beter vinden worden. Ze weten wat ze willen en zijn beter op elkaar ingespeeld.

Deze brochure is voor 55-plussers die meer willen weten over de impact van het ouder worden op hun seksuele leven. Inclusief tips om te genieten van seks, alleen of met een partner.

 

 

DE LIEFDE MAAKT EEN KLEIN BED GROOT
brochure van Provincie Limburg BE

7/06/2011 - De provincie Limburg heeft 10.000 nieuwe brochures rond intimiteit en seksualiteit bij ouderen laten drukken. Bedoeling van 'De liefde maakt een klein bed groot' is komaf te maken met de negatieve stereotypen omtrent seksualiteit bij ouderen.

Er heersen nog steeds negatieve stereotypen rond seksualiteit bij ouderen, waardoor het lijkt of seksualiteit op latere leeftijd niet bestaat of ongewoon is. Volgens de provincie Limburg blijft echter de behoefte aan intimiteit en seksualiteit aanwezig, ongeacht de leeftijd.

Taboe doorbreken
Vandaar dat de deputatie uitpakt met een nieuwe brochure 'De liefde maakt een klein bed groot' om het
taboe rond seksualiteit en intimiteit bij ouderen te doorbreken. De brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel heet 'Liefde, een leven lang' waar professor en klinisch ouderpsycholoog Luc Van de Ven vanuit zijn professionele ervaring zijn visie geeft op intimiteit en seksualiteit. Zo heeft hij het onder meer over de factoren die seksualiteit beïnvloeden en de lichamelijke veranderingen. Daarbij kreeg Van de Ven de hulp van Lien Van Assche, die mee dit deel uitwerkte.

Het tweede deel kreeg de titel 'Seksualiteit voor altijd' mee. Lara Vesentini werkte voor haar deel samen met een stuurgroep waar zowel de zorgverlening en de verenigingen van gepensioneerden aan deelnamen.

De prachtig samengestelde brochure, met ook een aantal handige adressen, kan je bestellen via het nummer 011 23 72 80  of via dienstouderen@limburg.be .

terug naar boven

 

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters