ALS IK DEMENT BEN...

 

 

INDEX VAN DEZE PAGINA

1. WAT IS DEMENTIE?
- dementiefilm olv dr. Anneke Van der Plaats
- medische (basis)informatie over dementie
2. ALS IK DEMENT BEN, WIL IK DOOD
Dementie en euthanasie - VARA - Zembla reportage 14/02/2013 
3. Vrij bewegen in DEMENTIEDORP Hogeweyck  VRT - Koppen - 23/10/2014
   

deze pagina is in uitvoering...

 

 

1. WAT IS DEMENTIE?

 

SOCIAAL GERIATER DR. ANNEKE VAN DER PLAATS:

"Zodra wij in de stress schieten dan beginnen we te zakken in ons denkend brein. Dat hebben dementerenden aan ťťn stuk door..."

"Als wij de leefruimte voor een dementerende mensen beter hebben ingericht dan zie je dat 50 procent van het probleemgedrag al weg is."

"Dementie is een proces van geestelijke achteruitgang dat wordt beÔnvloed door stressbeleving. Prikkels die vanuit de omgeving binnenkomen zullen een reactie opwekken bij de dementerende. Negatieve prikkels, een teveel aan prikkels of net het ontbreken van prikkels veroorzaken stress. Hoe meer stress een dementerende ervaart, hoe lager hij zakt in zijn niveau van functioneren. Gedrag komt hierdoor als onredelijk over. Dit gaat zichtbaar gepaard met veel angst en boosheid"

Een dementerende kan met de juiste omgeving en verzorging terug naar een hoger hersenniveau."

Positieve prikkels en de juiste bejegening zorgen ervoor dat iemand met dementie nog heel lang normaal kan functioneren. Gedragsproblemen en het ziektebed kunnen hierdoor tot de laatste levensfase worden uitgesteld.


  De wondere wereld van dementie - zie meer op www.dementiefilm.nl

'De wondere wereld van dementie' geeft een geheel nieuwe kijk op de werking van hersenen bij dementerende ouderen. Duidelijk wordt wat de invloed is van de omgeving op het ontstaan van gedrag.
De vorm van omgevingszorg, ontwikkeld door sociaal geriater dr. Anneke van der Plaats, vermindert probleemgedrag en biedt een houvast aan mantelzorgers. Dit in combinatie met de juiste woonvorm, zoals een Thuishuis, zorgt ervoor dat een dementerende beter gaat functioneren en tot meer in staat blijkt dan wij dachten!

 

 

10 signalen
van dementie

Uitleganimatie van Desiree Meulemans over de 10 signalen
van dementie, gebaseerd op informatie van Alzheimer Nederland


Medische (basis)informatie over dementie 
bron: dementie.be

Wat is dementie?

Dementie is een ernstige aandoening die berust op een geleidelijke achteruitgang van het functioneren van de hersenen (door een afname van zenuwcellen en/of verbindingen tussen zenuwcellen). Dementie is niet een op zichzelf staande ziekte met ťťn enkele oorzaak, maar een verzamelnaam voor verschillende ziektes die leiden tot een achteruitgang van het geestelijk functioneren, zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie. De symptomen van dementie zijn afhankelijk van de vorm van dementie. Geheugenstoornissen zijn vaak het meest prominent maar veelal zijn er ook problemen met het denken en met taal, zijn er veranderingen in het gedrag en/of het emotionele functioneren. Op termijn wordt een dementerend persoon afhankelijk van de hulp van anderen.
 

Vormen van dementie

 

1. Ziekte van Alzheimer
De meerderheid van de mensen met dementie lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Bij de ziekte van Alzheimer ontstaan er tussen de hersencellen ophopingen van eiwit, waardoor de hersenen niet meer goed kunnen functioneren. De ziekte van Alzheimer kent een sluipend begin en een progressieve achteruitgang van het geestelijk functioneren

 

2. Vasculaire dementie
Een andere relatief vaak voorkomende vorm is vasculaire dementie. Hierbij ligt de oorzaak bij een slechte doorbloeding van de hersenen, zoals bij een beroerte. Veel mensen met vasculaire dementie hebben een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten. Deze vorm van dementie begint vaak onverwacht en het verloop is typisch schommelend (met plotse verergeringen).

 

3. Frontotemporale dementie
Bij frontotemporale dementie (ook ziekte van Pick genoemd) zijn de voorste, frontale deel van de hersenen en/of de temporele kwab beschadigd. De symptomen bij deze vorm van dementie verschillen naargelang de plaats in de hersenen waar de ziekte begint. Veelal zijn de eerste symptomen zijn gedragsveranderingen en/of taalstoornissen, met pas later ook cognitieve achteruitgang. Frontotemporale dementie komt relatief vaak voor op jonge leeftijd.

 

4. Lewy body dementie
Een laatste vorm van dementie, die meestal voorkomt bij mensen ouder dan 65 jaar, is Lewy body dementie. Deze vorm wordt veroorzaakt door ophopingen van eiwit in de hersenen die Lewy lichaampjes worden genoemd. Lewy body dementie heeft typisch een sprongsgewijs verloop van verstandelijke achteruitgang met periodes zitten van relatief herstel. Lewy body dementie zorgt vaak voor verschijnselen die doen denken aan de ziekte van Parkinson (v.b. trillen, rigiditeit, langzame beweging, etc.).

Naast de hierboven besproken vormen zijn er een aantal zeldzame vormen van dementie, zoals de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en aids dementie.

Hoe vaak komt dementie voor?

De kans dat een persoon in zijn leven dementie krijgt ligt rond de 20 procent, voor vrouwen nog wat hoger. Op oudere leeftijd heeft men meer kans op dementie. Andere risicofactoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van dementie zijn erfelijke factoren en levensstijl. Doordat de bevolking steeds ouder wordt kunnen we verwachten dat het aantal mensen met dementie in de toekomst zeer sterk zal stijgen.

Behandeling van dementie

Er zijn tot op heden geen geneesmiddelen die de ziekte van Alzheimer en de andere vormen van dementie kunnen genezen. Er zijn daarentegen wel medicijnen die de symptomen verlichten of die het verloop van de ziekte kunnen vertragen.

Daarnaast zijn er niet-medicamenteuze behandelingen voor dementie die tot doel hebben de persoon met dementie en zijn naaste omgeving te helpen omgaan met de ziekte. Tijdens vroege stadia van de ziekte kan een persoon met dementie onder andere geholpen worden door het aanleren van technieken om het onthouden van informatie te verbeteren, zoals een training in het gebruik van geheugensteuntjes.

terug naar boven

 

2. ALS IK DEMENT BEN, WIL IK DOOD...

 

Wat is een schriftelijke euthanasieverklaring waard als het erop aankomt?

 
14/02/2013 - VARA - Zembla - Als ik dement ben, wil ik dood

Mevrouw van der Enden (72) is dement en ligt in een verpleeghuis. Ze praat niet en herkent haar echtgenoot en haar zoon nauwelijks meer. Mevrouw van der Enden heeft jaren geleden een schriftelijke euthanasieverklaring ondertekend
omdat ze bij ondragelijk lijden niet verder wil leven. Maar nu blijkt dat geen arts haar laatste wens wil uitvoeren omdat ze niet meer in staat is haar euthanasieverzoek mondeling te bevestigen. En dat moet wel volgens de artsen.

Wat is een schriftelijke euthanasieverklaring waard als het erop aankomt?

In de euthanasiewet staat dat een schriftelijke wilsverklaring het mondelinge verzoek van een patiŽnt kan vervangen als deze niet meer in staat is om zijn doodswens te herhalen. Maar de mogelijkheid die de wet biedt wordt door
artsen nauwelijks benut omdat ze de dementerende patiŽnt willen beschermen tegen consequenties die hij niet meer kan overzien.

terug naar boven

 

3. Vrij bewegen in DEMENTIEDORP

Demente bewoners kunnen veilig en zelfstandig
 rondlopen in dementiedorp Hogeweyck

 
23/10/2014 - VRT - Koppen - Dementiedorp, is dat de oplossing?

In Vlaanderen hebben zoín 100.000 mensen dementie. En dat aantal zal verdubbelen tegen 2050. De kans dat je dementie krijgt is 1 op 5. PatiŽnten zijn vaak erg verward en lopen op straat een groot risico. In de Hogeweyck in Weesp bij Amsterdam kunnen 150 mensen met dementie vrij rondwandelen. De wijk is ommuurd en patiŽnten kunnen niet verdwalen. Maar is dit de ideale oplossing?

Voor meer informatie rond de opvang van mensen met dementie kan u terecht bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen http://www.dementie.be en speciaal voor familieleden en mantelzorgers http://www.omgaanmetdementie.be

terug naar boven

deze pagina is in uitvoering...

 

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters