VOORBEELDZORG: Het kan

 

 

AANPAKKERS IN ANDERE, WARME ZORG

 www.zorganderstv.be

geeft 2 prachtige voorbeelden van
 een warme zorgbenadering
 

RUSTHUIS KRUYENBERG

'Hotel met verzorging...'

 
rusthuis Kruyenberg in 9290 Berlare (Oost-Vlaanderen)

Hoe zet je de mens centraal in een rust- en verzorgingstehuis? Hoe hou je rekening met de vele verschillende wensen van de bewoners? Volgens rusthuisdirecteur Guy Kestelyn begint alles met buiten de lijntjes te kleuren.
Zijn visie van een rusthuis is "Hotel met verzorging". En dat betekent geen dwingend keurslijf, geen rigide regels, maar de bewoners zelf hun eigen beslissingen laten nemen en hen daar ook in aanmoedigen om dat te doen. Het is Anders Zorgen in zijn puurste vorm...

 

RESIDENTIE HORTENSIA

Wat heb je zelf nodig om
je ergens thuis te voelen?

 
residentie Hortensia in 8930 Lauwe (West-Vlaanderen)

Je thuis voelen is een emotie en dus iets wat je niet zo maar kan oproepen. Maar je kan het wel stimuleren. In residentie Hortensia wordt van in het begin een gevoel van huiselijkheid gecreëerd. En dat moet helpen om mensen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Het volledige rusthuis moet warmte uitstralen en daar is in Hortensia aan gedacht.  Geen klinisch interieur maar aangename materialen, huiselijke meubels. Het rusthuis is een tweede thuis, wat betekent dat bewoners ook moeten kunnen doen en laten wat ze willen, ook als het op animatie aankomt.
Uiteindelijk komt het er voor de zorgverleners op aan om in eigen boezem te kijken. Wat heb je zelf nodig om je ergens thuis te voelen? Wat is er noodzakelijk om jezelf te kunnen zijn? En die antwoorden, ook al zijn ze misschien heel vanzelfsprekend, zijn evenzeer van tel voor de bewoners. Zo heeft bijvoorbeeld ook elke bewoner zijn eigen brievenbus met sleuteltje.
"We proberen om te gaan met de mensen alsof dat onze vrienden zijn", zegt een zorgverleenster in Hortensia...

 

Zorg vertrekt teveel vanuit zorgverlener en organisatie,
niet vanuit diegene die zorg nodig heeft

Elke eerste kalenderdag van de maand kan u afstemmen op ZorgAndersTv, een gloednieuwe digitale themazender voor zorgverstrekkers en zorgvragers. Die is te bekijken via Telenet Digital TV en www.zorganderstv.be. ZorgAndersTv richt zich naar de volledige zorgsector, van woonzorgcentra tot kinderdagverblijven, van thuiszorg tot ziekenhuizen.
Het doel van de zender is zowel professionals als het grote publiek informeren en sensibiliseren over wat zorg op maat of anders zorgen is en hoe het kan ingevuld worden.
“Er zijn veel voorzieningen en diensten die vaak goed werk leveren. Toch zijn er veel signalen dat de zorg te gestandaardiseerd is, dat de zorg teveel vertrekt vanuit de zorgverlener en de organisatie en niet vanuit diegene die zorg nodig heeft”, ervaren initiatiefnemers Hilde Taillieu en Regan Knockaert, van Anders vzw.

Standaardzorg en zorg op maat
ZorgAndersTv wil duidelijk maken dat er een alternatief bestaat voor standaardzorg, nl. zorg op maat. “Zorgen dat mensen krijgen wat ze nodig hebben maar ook rekening houden met wat ze graag hebben en zelf echt belangrijk vinden”, aldus Hilde Taillieu.
“Hoe kan één gestandaardiseerde zorgaanpak van toepassing zijn op iedereen. Mensen verschillen van elkaar. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen wensen en behoeften. Als mensen zo verschillend zijn, waarom bestaat er dan standaardzorg? Zoveel dingen worden tegenwoordig bijna op maat van het individu gemaakt. Dat moet ook kunnen binnen de zorgsector. Dat kan ook binnen de zorgsector”, meent Regan Knockaert.
Elke maand gaat ZorgAndersTv op zoek naar zorgvoorzieningen die zorg op maat praktisch vertalen. Door te praten met zorgmedewerkers, bewoners, directie, patiënten, familieleden,…- kortom iedereen die in de zorgsector betrokken is – wordt duidelijk dat Anders Zorgen een haalbare kaart is die een meerwaarde biedt voor alle betrokken partijen.

Ruime blik
En er is meer. ZorgAndersTv wil de zorgsector in een positief daglicht stellen en zorg op een andere manier in beeld brengen. Daarnaast wil de zender alle informatie over de sector centraliseren en antwoorden bieden op de vele vragen die er zijn.
ZorgAndersTv wil ook de knelpunten niet uit de weg gaan en gaat daarom regelmatig aan tafel zitten met beleidsmakers om te praten over wat anders kan en wat anders moet. Bovendien krijgt het onderwijs een volwaardige plaats, om zo ook de toekomstige zorgverleners te bereiken en elkaar te inspireren.
En dan zijn er nog de mantelzorgers en vrijwilligers die een plaats verdienen om te vertellen wat zij doen, wat zij nodig en belangrijk vinden.
ZorgAndersTv besteedt ook aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in de zorgsector zowel op vlak van verzorging als verzorgingsmateriaal. Ook vacatures uit de sector worden belicht.
ZorgAndersTv wil met andere woorden een aanspreekpunt zijn voor iedereen die met de zorgsector te maken heeft.

Meer zorggerelateerde reportagefilmpjes van ZorgAndersTV kan je bekijken op deze pagina

terug naar boven

 

 


ANDERzinZORG
is een  sociale onderneming in Nederland die een methodiek heeft ontwikkeld om gastvrijheid in de zorg als concept en als werkwijze gestalte te geven. Kern van het concept is dat een organisatie een veranderproces ondergaat van een aanbodgericht medisch zorgmodel naar een vraaggericht servicemodel. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het tweede deel van het woord gastVRIJHEID: bewoners die keuzes kunnen maken en de regie terugkrijgen over hun leven...

ANDERzinZORG ondersteunt organisaties bij een veranderproces van een aanbodgericht medisch zorgmodel naar een vraaggericht servicemodel. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het tweede deel van het woord gastvrijheid: bewoners die keuzes kunnen maken en de regie terugkrijgen over hun leven. We hanteren een integrale benadering die zowel de hardware (gebouwen, aankleding, faciliteiten, kleuren, geuren en sfeer) omvat, als ook de software (cultuur en werkwijze, het managementproces, integraal samenwerken van de verschillende functionaliteiten).

 


Bewoners keuzes laten maken en hen de
regie over hun leven terug laten krijgen...
bron: Anderz in zorg

 

 

 

terug naar boven

 


 


Zorgboerderij Westersypen
in West-Friesland
Nederland 2 - 2/01/2010 - Aanpakkers in de zorg

 In 2007 begint Fokje Agricola met haar man en twee dochters
een 'thuis' voor 9 dementerende ouderen.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Documentaireserie van Ko van Reenen, Frank van Osch. De zorg in Nederland is een miljoenenindustrie geworden. Maar targets, omzet en minutenregistratie staan mijlenver af van de werkelijke essentie van de zorg, de mensen waar het om gaat. Filmmakers Ko va.
 

 

terug naar boven

 

 

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters