HUISDIEREN
OOK IN DE ZORGSECTOR

 

 

DIEREN DOEN VEEL BEJAARDEN OPENBLOEIEN

 

 


Helga De Pelsmaeker (Sint-Franciscustehuis in Brakel):

"We zullen er altijd voor proberen te zorgen dat de
bewoner geen afscheid moet nemen van zijn dier..."


klik voor groter en sta even stil bij deze prachtige foto
 

 


Dieren doen veel bejaarden openbloeien
bron: Nieuwsblad - 16/03/2007 - Jelle Schepers

 

   

ANTWERPEN - Voortaan zijn in de Antwerpse OCMW-rusthuizen zeven honden tewerkgesteld. En een konijn. De meeste bewoners zijn er maar al te blij mee.

In veel rusthuizen komen dieren er niet in. Maar de rust- en verzorgingstehuizen van het Antwerpse OCMW kiezen voor een andere aanpak. De medewerkers van de tehuizen kunnen samen met hun huisdier een opleiding volgen, waarna ze de dieren mogen loslaten op de bejaarden in de instellingen. En die zijn er blij om. Onderzoek heeft immers aangetoond dat huisdieren een positieve invloed hebben op oudere mensen.

De meeste bewoners van rusthuis Vinck-Heymans zijn alvast razend enthousiast met de nieuwe bezoekers: zeven honden en een konijn

,,Hoe meer beesten, hoe liever. Voor mij mogen er ook gerust enkele katten of geiten bijkomen, of zelfs olifanten'', zegt Urbain Corthals (82). De man heeft zijn hele leven lang een hond gehad. Maar toen hij drie jaar geleden zijn intrek nam in het rusthuis, mocht hij die niet meenemen. ,,Ik ben een echte dierenvriend, en daarom vind ik het fantastisch als de dieren hier zijn. Ik fleur dan helemaal op.''

Projectverantwoordelijke Frank Vercammen benadrukt het belang van de actie. ,,Het is bewezen dat huisdieren ervoor zorgen dat bejaarden meer vertellen en bewegen. Sommige begeleiders waren stomverbaasd. Bejaarden die amper nog bewogen, staken plots hun handen uit om de dieren te aaien.''

Animator Hilde Roels treedt hem bij. ,,Je ziet sommige mensen volledig openbloeien. Zo hebben we hier een enorm gespannen man die de hele tijd met zijn vuisten gebald rondloopt. Ik ging met mijn hond Babs naar hem toe en hij opende spontaan zijn hand om de hond te aaien. De bejaarden zijn ook meer geneigd om te gaan wandelen als er een hond bij is. Dan zijn ze niet alleen.''

Ook verzorgster Ann Provost merkt een duidelijk verschil sinds de dieren hun intrek in het rusthuis genomen hebben. ,,De bejaarden voelen zich rustiger, dat zie je zelfs aan de bewoners met Parkinson. Ze beven minder.''

Ann vindt dat de dieren algemeen gezien positief onthaald worden. ,,Als ik door de tuin wandel met mijn konijn Bram, kloppen verschillende bejaarden op de ruit om me duidelijk te maken dat ik naar binnen moet komen. Maar er zijn er ook enkelen die liever niet in de buurt van de dieren komen en ook geen enkele affectie tonen voor de honden. Zo is er een vrouw die jarenlang in een beenhouwerij gewerkt heeft. Voor haar is mijn konijn alleen maar een stuk vlees.''

Angst dat één van de honden zal bijten, is er blijkbaar niet. ,,Dat is zo goed als uitgesloten'', verklaart projectverantwoordelijke Vercammen. ,,De honden kwamen tijdens hun opleiding in aanraking met allerhande situaties. Op die manier konden we nagaan hoe ze zich dan gedragen. We hebben de dieren zeer hevig geaaid, op de schoot genomen, in een rolstol gezet en we hebben hen geconfronteerd met plotse geluiden. Alle acht hadden ze daar geen enkele moeite mee. Een dier dat anders reageert, nemen we niet aan.''

In het rusthuis zouden sommigen graag een of meerdere dieren een vaste verblijfplaats willen geven. De kranige Urbain is helemaal voor het idee gewonnen. Ook animator Hilde ziet het wel zitten, maar ze wijst tegelijkertijd op het extra werk. ,,De bejaarden zouden de dieren wel eten kunnen geven, maar meer ook niet. Dieren verzorgen moeten we zelf doen.''

En dan is er nog iets, vreest Vercammen. Met al die lieve oudjes in de buurt - de dieren zouden geen moment rust meer kennen.

terug naar boven

 

HOE HUISDIEREN U GEZOND HOUDEN

bron: Plusmagazine.be  - auteur: Leen Baekelandt

 

 

• Goed voor hart- en bloedvaten
• Een vertrouweling met veel geduld
• Nooit meer eenzaam
• Dierenvrienden hebben veel vrienden
• Dieren in een instelling? Graag!
• "Er is iemand hier geweest, ik ben niet alleen..."
• Met huisdieren naar het rustoord
•  Kioshi 'werkt' op de palliatieve zorgen
• Een gezonde relatie

 

Als u een huisdier hebt, weet u hoeveel vriendschap u ervan krijgt. Maar weet u ook dat er wetenschappelijke bewijzen bestaan voor de gunstige invloed van huisdieren op onze gezondheid? Dat er instellingen, rustoorden en zelfs ziekenhuizen bestaan waar dieren worden ingeschakeld in de therapieën? Hond, poes, papegaai, vis,... een huisdier laat u nooit in de steek.

Ons landje telt ongeveer 1,5 miljoen honden en 1,8 miljoen katten als gezelschapsdieren. Anders gezegd: 29 % van de gezinnen heeft minstens één hond, 25 % minstens één kat. Tel daar nog eens 3 miljoen vogels, 4 miljoen vissen en 1 miljoen dwergkonijntjes, Guinese biggetjes en hamstertjes bij en we hoeven u niet meer te vertellen dat heel wat mensen verknocht zijn aan dierlijk gezelschap. Natuurlijk vergen dieren verzorging en kosten zij wat geld, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door alle plezier, liefde, warmte, gezelschap en aanhankelijkheid die u in ruil krijgt. Samenleven met een gezelschapsdier doet zowel fysiek, psychisch als sociaal deugd.

Ons land was een pionier in het inschakelen van dieren ter bevordering van de psychische en fysieke gezondheid van de mens. Reeds in de 9de eeuw nam de stad Geel het initiatief dieren toe te wijzen aan sommige zieken, tijdens hun herstelperiode. Nadien is het wachten tot de 18de eeuw vooraleer men vergelijkbare toepassingen vindt. Het bleef bij experimenten, er werden geen wetenschappelijke evaluaties gemaakt van de resultaten. Daarmee gingen men pas twintig jaar geleden van start. Sindsdien werd er, vooral in de Angelsaksische landen, veel onderzoek verricht naar de gunstige invloed van gezelschapsdieren op het welzijn van mensen, zowel sociaal, affectief, emotioneel, psychologisch als fysiek.

 

 

 

GOED VOOR HART EN BLOEDVATEN


In ons land houdt de vzw Ethologia zich bezig met de studie van de relatie mens-dier en het verstrekken van informatie hierover. Wij gingen te rade bij Françoise Sion, de projectcoördinator van deze vereniging, en bij dokter Firmin De Brandt die als huisarts én dierenvriend bijzondere interesse heeft voor de band tussen mens en dier en de invloed die dieren op onze gezondheid kunnen hebben.

Dokter De Brandt: "Eerst en vooral zijn er de objectief meetbare parameters. De aanwezigheid van een huisdier, het strelen van een dier werkt rustgevend en heeft een gunstige invloed op de hartfrequentie en de bloeddruk. Dieren verjagen alle stress. Ze zorgen voor afleiding. Maar er zijn ook andere fysiek merkbare voordelen: een dier vergt verzorging en dat brengt regelmaat in het leven. Sommige mensen gaan daardoor ook bewuster voor zichzelf zorgen. Als je het een keertje niet ziet zitten en geen zin hebt om je bed uit te komen, zal je kat of hond je er wel toe aanzetten. Het dier vraagt aandacht, wil eten,... Met een hond moet je bovendien regelmatig gaan wandelen. Dat betekent een fysieke inspanning met alle gunstige gevolgen vandien: het traint de spieren en bewegen is goed voor hart- en bloedvaten. Bovendien gebeurt dat in open lucht, zodat het nodige zonlicht wordt opgedaan voor de aanmaak van vitamine D."

Een belangrijke Australische studie heeft zelfs aangetoond dat mensen die een gezelschapsdier hebben, veel minder vaak naar de dokter lopen voor kleine problemen zoals een verkoudheid.
 

 

 

EEN VERTROUWELING MET VEEL GEDULD


Maar gezondheid is heel wat meer dan de afwezigheid van ziekte. Beide specialisten zijn ervan overtuigd dat de invloed op psychisch vlak nog veel belangrijker is.

Dr. De Brandt: "Heel wat mensen dreigen met de jaren het gevoel van eigenwaarde te verliezen. De kinderen zijn zelfstandig, niemand heeft hun zorg nog nodig. Maar gezelschapsdieren hebben hen wél nodig, tegenover hen dragen zij een verantwoordelijkheid en over hen hebben ze een zekere autoriteit. Dat is voor sommige mensen essentieel. Diverse studies hebben uitgewezen dat mensen met huisdieren veel minder kans lopen op een depressie. Ze zijn beter bestand tegen tegenslagen."

Françoise Sion: "Een gezelschapsdier is ook een heel belangrijk luisterend oor. Tegen een dier kan je alles vertellen. Problemen, verdriet of frustraties... De kat en de hond luisteren, ze kijken je aan alsof ze je begrijpen en vellen nooit een oordeel. Van hen krijg je niet te horen dat je weer aan het zeuren bent. Ze zijn bovendien heel gevoelig voor emoties. Is het baasje blij, dan delen ze in de vreugde, heeft baasje verdriet, dan nestelt de poes zich begripvol op de schoot of legt de hond troostend zijn kop op je arm. Dieren vellen bovendien nooit een oordeel over het uiterlijk van iemand. Je mag aartslelijk zijn of verminkt door littekens, herstellend van een zware ingreep of geplaagd door bronchitis, voor een dier maakt het allemaal niet uit. Het aanvaardt je zoals je bent. Zijn liefde is onvoorwaardelijk.

Bovendien brengen dieren vreugde in huis. Ze spelen graag, doen de gekste dingen en dat werkt soms aanstekelijk. Het opgewekte deuntje van een vogel laat niemand onberoerd. Dieren kunnen heel goed helpen om een moeilijke periode door te komen: een tegenslag, een overlijden,... Mensen met huisdieren kunnen dat makkelijker verwerken en komen deze crisisperioden sneller door."
 

 

 

NOOIT MEER EENZAAM


Dokter De Brandt: "Voor veel mensen is het lichamelijke contact dat ze met een gezelschapsdier hebben erg belangrijk. Iedereen heeft nood aan warmte, aan knuffelen en geknuffeld worden. In onze moderne maatschappij gebeurt dat echter minder en minder en zeker bij ouderen blijft die nood vaak onbeantwoord. Als huisarts kan ik mijn patiënten moeilijk beginnen knuffelen of ze even op de schoot nemen. Toch is het precies dat waar sommigen behoefte aan hebben. Een gezelschapsdier kan in belangrijke mate aan die behoefte voldoen. Met een dier in huis, ook al is het een vogel of een hamstertje, ben je nooit meer alleen. Het verjaagt de eenzaamheid.

Mensen die een hond in huis hebben, voelen zich bovendien vaak veiliger. Iedereen hoort wel eens een plank kraken in huis, maar als de hond niet reageert mag je gerust zijn dat er niets aan de hand is. Omgekeerd zijn er mensen die bijvoorbeeld niet meer al te best horen. De hond zal hen duidelijk maken wanneer er aan de deur wordt gebeld."
 

 

 

DIERENVRIENDEN HEBBEN VEEL VRIENDEN


Françoise Sion: "Gezelschapsdieren zijn ontzettend goede bruggenbouwers. Ga maar eens wandelen met een hond. Mensen die je anders straal voorbij lopen, spreken je nu aan. Wat een mooi dier, Hoe oud is hij of zij? Zelfs met mensen die je helemaal niet kent, is het ijs snel gebroken. Dieren leveren gespreksstof en soms ook een gevoel van samenhorigheid. Tussen twee baasjes ontstaat al gauw een gesprek. Deze eigenschap wordt trouwens ook gebruikt door psychologen. Bijvoorbeeld wanneer je het vertrouwen van een kind moet winnen, gaat dat een stuk makkelijker als je eerst samen wat met een dier kunt spelen, over het dier kunt praten enz.

Maar ook thuis of in instellingen zoals in een rusthuis zijn huisdieren belangrijke katalysatoren van sociale contacten. Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de gezinsleden over de generaties heen. Kleinkinderen vinden het heel wat leuker om bij oma of opa op bezoek te gaan als ze daar een beetje met de hond kunnen dollen, de poes kunnen aaien of de dwergkonijntjes voederen. Bovendien creëren huisdieren vaak een positieve sfeer, een sfeer van sympathie en openhuid die afstraalt op het hele gezelschap.

Het enige waar je op moet letten, is dat het huisdier zelf nooit de bron wordt van twisten. Daarom is het noodzakelijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden en iemand de verantwoordelijkheid voor het dier op zich neemt."

Dokter De Brandt: "Dieren zijn prima bemiddelaars en soms ook schitterende bliksemafleiders. Zij vangen de eerste frustratie, soms zelfs agressie op. Maak je maar eens lekker boos op de hond of de poes. Twee minuten later komt hij of zij alweer om wat aandacht bedelen, alsof er geen vuiltje aan de lucht is."
 

 

 

DIEREN IN EEN INSTELLING? GRAAG!


Heel veel ouderen hebben een huisdier dat hen gezelschap houdt en plezier schenkt. Helaas moeten zij er soms plots en totaal onvoorbereid afscheid van nemen: omdat ze in het ziekenhuis worden opgenomen, naar een rust- of verzorgingstehuis verhuizen,... En dit op een ogenblik dat ze precies extra behoefte hebben aan een onvoorwaardelijke vriend. In het Sint-Franciscustehuis in Brakel hebben ze dat probleem opgelost.

Kinesiste Helga De Pelsmaeker: "In ons tehuis hadden we vroeger al vogels, vissen en konijntjes die zorgden voor een huiselijke sfeer, maar hun aaibaarheidsfactor was praktisch nihil. Een viertal jaar geleden besloot de directie een Jack Russell-pup uit een nest van de dochter van een bewoonster te adopteren. Zo kwam Jack in het tehuis terecht. De jonge hond sloofde zich echter dag en nacht uit en daarom werd besloten hem enkel overdag zijn sociale visites te laten afleggen, maar hem 's avonds met iemand van de directie naar huis te laten gaan. En zo verloopt dat nog steeds. Aangezien de bewoners op de eenheid waar Jack overdag verbleef zeer positief reageerden en we ondervonden dat het dier de sfeer niet alleen huiselijker, maar ook meer ontspannen maakte, werd een half jaar later Cobe, een halfzusje van Jack met open armen verwelkomd in een afdeling voor dementerenden. In een andere afdeling voor dementerenden werd de poes Molly, die hier op een dag als klein poesje voor de deur stond, opgenomen. Niet alleen de bewoners maar ook het personeel reageerde zeer positief. De dieren werden ook door hen beschouwd als troosters, als een welkome afleiding bij de soms psychisch zware situaties waar zij tijdens hun werk mee geconfronteerd worden."
 

 

 

"ER IS HIER IEMAND GEWEEST, IK BEN NIET ALLEEN..."


Voor de bewoners verminderen de dieren ook het gevoel van angst en eenzaamheid. Helga De Pelsmaeker: "Ze doen regelmatig hun ronde in de kamers en dat volstaat om hen een gevoel te geven van: er is hier iemand geweest, ik ben niet alleen. We stelden ook vast dat de dieren een kalmerende invloed uitoefenden op sommige mensen. Daarom werd gestart met een proefproject om uit te maken of een hond het werk van de nachtequipe niet zou kunnen verlichten door de onrust bij sommige bewoners te verminderen. Daarvoor moesten we natuurlijk een heel lieve, rustige en sociale hond vinden. Zo kwam Jerca bij ons, een Golden Retriever, die een opleiding tot hulphond had gevolgd maar omwille van een heupprobleem die taak niet op zich kon nemen. Voor ons bleek Jerca de ideale partner. Ze verblijft fulltime in de instelling. Aanvankelijk 'werkte' ze afwisselend overdag en 's nachts, maar dat bleek te zwaar. Nu begeleidt ze me in de voormiddag, tijdens de stapronde met de bewoners. Dat werkt stimulerend. Ook de ergotherapeute zet Jerca regelmatig in. Soms hebben mensen de grootste moeite om voorwerpen vast te houden, maar de hond borstelen lukt wél, en met plezier. Ook in de snoezelactiviteiten heeft Jerca haar aandeel. En het project 'nachtelijke onrust' wordt opnieuw opgenomen zodra we een geschikte hond gevonden hebben."

Wat als een bewoner bij opname in het tehuis zijn eigen huisdier wil meebrengen? "Dat kan, mits er duidelijke afspraken gemaakt worden en er aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan. De bewoner moet zelf voor het dier kunnen zorgen en iemand moet de zorg willen overnemen als dat op een bepaald ogenblik niet meer mogelijk zou zijn. En het dier moet gezond zijn. Dan komt het drie maanden op proef. Maar we zijn flexibel. We zullen er altijd voor proberen te zorgen dat de bewoner geen afscheid moet nemen van zijn dier."
 

 

 

MET HUISDIEREN NAAR HET RUSTOORD


De ervaring op het terrein en hun eigen liefde voor dieren hebben dokter De Brandt en zijn echtgenote Nicole, ertoe aangezet een opleiding te volgen bij Chakka (*). Deze vereniging leidt mensen op en begeleidt hen om op vrijwillige basis en met hun eigen huisdieren in rusthuizen op bezoek te gaan. "Ik volgde de opleiding met onze Bouvier Lynn, die we adopteerden uit een asiel", vertelt dokter De Brandt. En mijn echtgenote met de Westhighland white terrier Vodka." Lynn bleek achteraf nogal groot en nu neemt de jonge zwarte poedel Chelsey deze taak op zich. "De poedel is ideaal voor dergelijke bezoeken", vult echtgenote Nicole aan. "Haar lange haar nodigt uit om te aaien, om ermee te spelen en de gekleurde elastiekjes of strikjes die we erin steken trekken de aandacht, ook bij dementerende bewoners. Maar het hoeft niet altijd een hond te zijn. Wij nemen ook onze papegaai Diego mee naar het rusthuis. Ook hij zorgt voor afleiding."

"In het begin was er wel enige weerstand. Veel personeelsleden in rusthuizen zien dieren omwille van hygiënische redenen absoluut niet zitten. Daarom letten wij heel erg op de hygiëne. De honden zijn altijd mooi verzorgd, we nemen steeds een dekentje mee waar ze op gaan zitten en we hebben ook altijd twee lijnen mee. Zo kunnen we met de bewoners een wandelingetje maken terwijl zij één lijn vasthouden en wij de andere. Dan kan de hond hen nooit door een onverwachte beweging uit hun evenwicht brengen."

Natuurlijk kan zoiets alleen met honden die heel rustig zijn, goed luisteren en niet te snel schrikken. Ze mogen bijvoorbeeld niet bang zijn van rolstoelen, maar ook niet reageren als sommige bewoners al eens wat ruwer door hun pels aaien. "De rusthuisbewoners kijken uit naar de bezoeken. De hond is een neutraal gespreksonderwerp maar dat niet zelden herinneringen oproept waardoor ze hun eigen verhaal beginnen te doen. De dieren worden soms ook ingezet in coördinatieoefeningen: borstelen, een stoffen been weggooien dat de hond dan terugbrengt en zo meer. Voor sommige mensen beantwoordt het lichamelijke contact met die hond écht aan een behoefte."

(*) Chakka, Lammekensknokstraat 44, 8770 Ingelmunster, tel. 051 30 85 46 Gegevens over rust- en verzorgingstehuizen die dieren aanvaarden, vindt u in het Jaarboek van de Ouderenvoorzieningen. Vlaanderen en Brussel, uitg. SQS, tel. 024 14 91 43

 

 

KIOSHI 'WERKT' OP DE PALLIATIEVE ZORGEN


Dieren in een ziekenhuis... Onmogelijk, denkt u? Niet op de eenheid Palliatieve zorgen in het AZ Sint-Lucas in Gent. Hier is Kioshi één van de vaste bewoners. Een gesprek met haar 'baasje', de verpleegster Marleen Verschueren. "Het idee om een hond op de afdeling in te schakelen kwam van de oncoloog, dokter Botterman. Hij had zijn inspiratie gehaald in de Engelse Hospices. Wij doen er op onze afdeling alles aan om een zo huiselijk mogelijke sfeer te creëren. In de woonkamer staat een aquarium met vissen, in de gang een kooi met een papegaai en één met parkieten. Alles wat de levenskwaliteit van onze patiënten en hun familie ten goede komt, is hier welkom. Maar een hond binnenhalen was natuurlijk nog iets anders. De geschikte hond vinden, duidelijke afspraken maken met het personeel, voldoende vrijwilligers zoeken om voor de hond te zorgen zonder iemand te verplichten, een eigen plek voor de hond inrichten,..."

Kioshi is een hulphond die opgeleid werd door Hachiko (*). "Ze kent 52 commando's en het personeel heeft kleine geplastificeerde kaartjes waarop de belangrijkste staan. De bewoners zijn volledig vrij om het bezoek van Kioshi in hun kamer toe te laten of te weigeren. Dat wordt met een kaartje aan de deur kenbaar gemaakt. Intussen is Kioshi een duidelijke meerwaarde geworden in de zorg op onze afdeling. Wanneer ze er niet is (Kioshi heeft een vijfdaagse werkweek en jaarlijkse vakantie!), zijn er steevast bewoners die naar haar vragen. Haar authentieke en rechtlijnige gedrag brengt een spontane, ontspannen sfeer die in staat is de zware emotionele geladenheid die hier soms heerst wat draaglijker te maken. Tegenover Kioshi hebben de bewoners weinig of geen remmingen om hun emoties te uiten. Haar fysiek aanraken of aangeraakt worden, affectie geven of ontvangen, het gaat allemaal makkelijker. Kioshi's aanwezigheid en haar spontane gedrag zijn een troost voor patiënten en familieleden. Het dier brengt ook afleiding zodat de mensen even hun pijn en hun lijden vergeten. Op korte tijd is Kioshi de mascotte van de afdeling geworden."

(*) Hachiko, Hundelgemsesteenweg 722 - 9820 Merelbeke, tel. 09 230 66 81
 

 

 

EEN GEZONDE RELATIE


 

Vanzelfsprekend zijn dieren slechts goed voor de gezondheid, als de relatie met het baasje gezond blijft. Sommige mensen durven wel eens overdrijven en gaan hun huisdieren als mensen behandelen. Ze schrijven het dier allerlei menselijke gedachten, vaardigheden en redeneringen toe die niets meer te maken hebben met aangeboren dierlijk gedrag. Zulke houding brengt het dier in verwarring en dat is om problemen vragen.

Een dier blijft zijn eigen gedrag, aanleg en behoeften behouden en daar moeten we als eigenaars op een juiste manier mee omgaan. Zo zijn honden roedeldieren. Zij moeten altijd duidelijk weten wie de baas is, wie de roedel leidt. Anders gaan zij spontaan de leiding op zich nemen. Dat ze dan wel eens agressief uit de hoek komen om hun roedel te verdedigen, kan hen niet kwalijk genomen worden. Als baasje van een huisdier moet je de situatie dus altijd de baas blijven. In tegenstelling tot wat sommigen denken, doet een gezonde autoriteit tonen tegenover uw geliefde viervoeter geen afbreuk aan uw dierenliefde.

 

linktip: DELTA SOCIETY -  Therapeutisch werken met dieren (Engelstalig)

 

MEER INITIATIEVEN...

 

Rusthuisbewoners beginnen
met duivenmelken

bron: HBVL - 4/02/2011 - Linda Theunissen

De duivensport heeft een nieuwe toekomst, want wie anders dan senioren in rusthuizen kunnen het best de duiven melken? De duivenbond vatte daarom het plan op om aan verschillende rusthuizen een til te bouwen. De bewoners onderhouden de til en spelen met de duiven. Een win-win situatie, want “samen spelen we voor mooie prijzen”, zegt begeleider Domenico Barberio.

“We doen dit om de duivensport te promoten”, vertelt Jacky Custers. De Hamontenaar is een gedreven duivenmelker en bestuurslid van de duivenbond. “Deze til achter het Sint-Jan Berchmanstehuis is de eerste die we om die reden bouwen, maar hopelijk komen er snel andere bejaardentehuizen bij. Uiteraard willen we wel zeker weten dat de duiven goed verzorgd zullen worden. Gelukkig was Domenico Barberio bereid om de rusthuisbewoners te begeleiden.”

Barberio is een ervaren duivenmelker uit het Nederlandse Weert. Hij was in 2001 winnaar van de West-Europese supermarathon en won in datzelfde jaar de Europabeker. Hij woont in Italië, maar een paar maanden per jaar verblijft hij aan de Bosstraat, tegenover het Sint-Jan Berchmanstehuis.

“Met plezier begeleid ik de bewoners bij de verzorging van de duiven”, zegt hij. “Er zijn al zes duiven aangekomen, maar uiteindelijk zullen het er twintig worden. De duiven hebben uiteraard een goede verzorging nodig. Daar gaan we de senioren zoveel mogelijk bij betrekken.

Dat houdt onder meer in dat we altijd op dezelfde tijd het hok schoonmaken, de duiven voederen en ze trainen. Als dat lukt, zullen we samen spelen voor mooie prijzen”, belooft Barberio.
 

PAULINA JOOSTEN (81) ANDRE DE WINNE (83) DYMPHNA BRAEKEN (87)

"Doet me denken
aan vroeger"

Paulina Joosten (81) ziet het alvast helemaal zitten, de duiven brengen herinneringen bij haar boven. "Tot aan de oorlog heeft mijn man duiven gehad, soms waren het er wel meer dan honderd. Mijn broer Mathieu (79) is hier in Hamont nog bij de duivenbond", vertelt ze. "Ik ben er mee opgegroeid en vind het fijn om ze opnieuw te zien. Vroeger reed ik met mijn fiets met achterop een grote rieten mand om bij het trainen van de duiven, hen een aantal kilometer weg te brengen en dan los te laten. Dan zegden de mensen: Waar gaat die mand met die fiets naartoe?"
Paulina woont al anderhalf jaar in de serviceflats achter het tehuis. Met haar vriendin Dymphna zal ze de duiven nauwlettend in het oog houden. "Het brengt wat afwisseling in onze dagelijkse bezigheden", klinkt het opgewekt.

"Er is al een kat
in de buurt"

André De Winne (83) en Roger en Yvonne Van Vlierden verheugen zich ook op het nieuwe leven rond het tehuis. "Maar ze zullen moeten oppassen", waarschuwt André. "Toen ze het hok aan het bouwen waren, ben ik regelmatig gaan kijken. Ik zag regelmatig een kat in e buurt komen loeren, die kwam kijken of er al iets te eten viel." Toen Roger vijftig jaar geleden van Oudergem bij Brussel naar Achel verhuisde had hij ook een nest sierduifjes bij. De reis overleefden ze goed, maar de kat die ronddwaalde in de tuin was er teveel aan.
"Sindsdien heb ik er heel goed voor gezorgd dat de duiven op een veilige plaats zaten", lacht hij. Ook André kijkt ernaar uit. "Mijn vrouw en ik zijn niet meer zo goed te been. Nu hebben we in de zomer een extra doel om eens naartoe te wandelen."

"Met zicht op
de duiventil"

Vanuit haar serviceflat kijkt Dymphna Braeken (87) op de nieuwe duiventil. Samen met haar man zaliger Harrie Claes had ze vroeger vogels. "Harrie was bij de vogelbond, hij had zowat duizend vogels", mijmert ze. "Zijn broer Jaak was ook duivenmelker, en nu diens zoon ook. Als ik zo naar de til kijk, denk ik aan Harrie en aan Jaak. Het was een mooie hobby, ach, kon die tijd maar terug komen. "Dymphna kijkt er naar uit om samen met Paulina regelmatig naar het duivenhok te wandelen. "Een mooie afwisseling, het hok staat achter in de tuin met een bankje erbij. dan kunnen we tegelijkertijd wat rondkijken. Met zicht op de duiventil."

 


VTM-nieuws - 9/10/2009 - Duivenhokken in rusthuizen

GERAARDSBERGEN - In het rusthuis Beauprez in Geraardsbergen is als experiment een duiventil gezet en meteen speelden de 'Beauprez Bastards' de pannen van het dak. 'Omdat ik elke dag alle duifjes betast', zegt Luc Herregods.

'Onze allerbeste prestatie vorig seizoen was Bourges, een wedstrijd van 412 kilometer. Tien van onze zeventien duiven waren toen bij de eerste 200 en vielen dus in de prijzen. Van de andere hokken vliegt meestal maar een derde van de duiven in de prijzen. Bij ons is dat altijd meer dan de helft; daarmee doen we het stukken beter dan de rest', zegt rusthuisbewoner Luc Herregods (67).

Duiven van rusthuis winnen alle prijzen
zie: Het Nieuwsblad - 1/04/2011

 

 

terug naar boven

 

 

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters