LINKS

 

 

 

OFFICIňLE INFO - VARIA KLACHTEN


RUSTHUIS INFO-FOON
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling ResidentiŽle en Gespecialiseerde Zorg
(Team Ouderenzorg)
Koning Albert II-laan 35/33 - 1030 Brussel
Tel: 078 - 15 25 25 (werkdagen van 9u tot 12u)
rusthuisinfofoon@vlaanderen.be

sabine.debrabanter@wvg.vlaanderen.be

INSPECTIEDIENSTEN RUSTHUIZEN
(
Vlaamse Gemeenschap)
Vlaams Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II-laan 35/33
1030 Brussel
Tel: 02 - 553 33 79
inspectie@wvg.vlaanderen.be

VLAAMS AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID
opvolging van rusthuizen en serviceflats
www.zorg-en-gezondheid.be

(sectorverantwoordelijke bevoegd voor Limburg
dhr Eddy Mettepenningen, tel. 02-553 33 98 -
eddy.mettepenningen@wvg.vlaanderen.be)

WEBSITE FEDERALE OVERHEIDSDIENST (FOD)
(Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu)

www.health.fgov.be (site map)

VLAAMSE ZORGVERZEKERING
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Team Zorgfonds
Koning Albert II-laan 35/33
1030 Brussel
Tel: 02 - 553 46 90
www.vlaamsezorgverzekering.be

PRIJZENREGLEMENTERING
Ministerie van Economie, KMO, Middenstand en Energie
Afdeling Prijzen en Mededinging
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel: 02 - 206 41 11
www.mineco.fgov.be

HULP AAN BEJAARDEN
Ministerie van Sociale Zaken
Dienst Hulp aan bejaarden
Zwarte Lievevrouwstraat 3C
1000 Brussel
Tel: 02 - 509 80 92/93
www.minsoc.fgov.be

VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM OUDERENMIS(BE)HANDELING  (VLOCO)
http://www.ouderenmisbehandeling.be
Tel.: 078 - 15 15 70

 

PATIňNTENRECHTEN


KIES BETER
www.kiesBeter.nl 

VLAAMS PATIňNTENPLATFORM
http://www.vlaamspatientenplatform.be

WOORDZORG
communicatie tussen zorgverlener en patiŽnt
http://www.woordzorg.be/

 

DEMENTIE - ALZHEIMER


OMGAAN MET DEMENTIE
website van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
www.omgaanmetdementie.be

DEMENTIE.BE
(allerhande info over dementie)
http://www.dementie.be/start.asp

HET DEMENTIECAFE
(maandelijkse samenkomst en interview met dementerende of mantelzorger)
http://www.dementiecafe.be

INNOVATIEKRING DEMENTIE
(kwaltiteit van leven bij dementie)
http://www.innovatiekringdementie.nl/

VLAAMSE ALZHEIMER LIGA VZW
http://www.alzheimerliga.be/

STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK
http://www.alzh.org

ALZHEIMER-NEDERLAND
http://www.alzheimer-nederland.nl/

ALZHEIMER CENTRUM LIMBURG
(meer weten is beter kunnen helpen)
http://www.alzheimercentrumlimburg.nl

WARM THUIS
(visie op wonen en welzijn voor mensen met dementie)
http://www.warmthuis.nl/

DEMENTIEINZICHT
(leerboek psychogeriatrische zorgverlening)
http://www.dementieinzicht.nl

 

VARIA


HOME-INFO VZW (nfo & advies over rusthuizen)
http://www.home-info.be/v1.0/nl/n001/n001.php

VLAAMSE OUDERENRAAD
(belangenbehartiging van Vlaamse  ouderen)
http://www.vlaamse-ouderenraad.be

STICHTING ONDERZOEKSJOURNALISTIEK
(Website van Stella Braam)
http://www.stichtingonderzoeksjournalistiek.nl/

CONSUMENT EN DE ZORG
ConsumentendeZorg.nl helpt patiŽnten en zorgconsumenten een sterke positie geven ten opzichte van zorgorganisaties.
http://www.consumentendezorg.nl/

KEM vzw
Belangenverdediging van mantelzorgers
http://www.kenniscentrummantelzorg.be

TELEAC - VOLGENDE KEER BETER
programma over communicatie en miscommunicatie tussen arts en patiŽnt
http://www.teleac.nl/volgendekeerbeter/

VLAAMSE AUTONOME RAAD VOOR HET UITVAARTWEZEN
info omtrent uitvaartverzorging, begrafenis of crematie.
http://www.varu.be/

GEZOND 24
Gezond24.nl is de portal van de Nederlandse Publieke Omroep over ziekte, gezondheid en lifestyle
http://gezond24.nl

VALPREVENTIE
Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

http://www.valpreventie.be/

 

 

terug naar boven

 

 

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters