KLACHTEN MELDEN

 

 

OFFICIEEL KLACHTEN MELDEN OVER RUSTHUIZEN

 
ē Telefonisch via de WOONZORGLIJN

De Woonzorglijn (vroeger de Rusthuis-Infofoon) geeft informatie en advies over ouderenzorgvoorzieningen. U kunt er terecht met allerhande vragen over een WZC of woonzorgcentrum (vroeger heette dat een rusthuis), een serviceflat, een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum, uw rechten en plichten, over financiŽle of dagdagelijkse aspecten van uw verblijf in een ouderenvoorziening enz.. De Woonzorglijn registreert de vragen en problemen. Zo komt de Infofoon te weten welke vragen of problemen er leven bij de bewoners van een woonzorgcentrum, bij de familieleden, de directie of het personeel.

078 - 15 25 25
elke werkdag van 9 tot 12 uur
woonzorglijn@vlaanderen.be

De infolijn zal op elke vraag of probleem een passend antwoord proberen te bieden. De Woonzorglijn werkt daarvoor nauw samen met het team Ouderenzorg van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en met Zorginspectie.

ē Schriftelijk via onderstaand adres van ZORGINSPECTIE

Zorginspectie Vlaanderen
Koning Albert II-laan 35 bus 31
1030 BRUSSEL
tel.: 02 - 553 34 34
fax: 02 - 553 34 35
e-mail: contact@zorginspectie.be

Zorginspectie (vroeger Inspectie & toezicht) inspecteert de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. De kwaliteit van zorg die deze voorzieningen aanbieden aan hun gebruikers, patiŽnten of cliŽnten staat hierbij centraal.
Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid en maakt deel uit van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Heb je daarvoor de mogelijkheden, meld je klacht dan schriftelijk en ook liefst aangetekend.

 

KLACHTEN OVER OUDERENMIS(BE)HANDELING
IN DE THUISSITUATIE

 

Op het eerste gezicht zou men denken dat ouderenmisbehandeling, zoals slagen en verwondingen, financieel misbruik en verwaarlozing, niet bestaat in Vlaanderen. Niets is echter minder waar. In 2007 ontving het Vlaams Meldpunt Ouderenmisbehandeling 516 meldingen van ťťn of andere vorm van ouderenmisbehandeling.

Ouderenmisbehandeling is vaak nog met een taboe omgeven. Heel wat slachtoffers durven om tal van redenen - angst, schaamte, schuldgevoelens, enzovoort - geen melding te maken van hun situatie zodat hun schrijnend probleem blijft voortbestaan. Toch kan er vaak iets ondernomen worden en biedt zwijgen geen uitkomst.

 

Wat is ouderenmisbehandeling?

Onder misbehandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiŽle schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid
(COMIJS e.a. 1996, pag. 18)

  Vlaams Ondersteuningscentrum
Ouderenmis(be)handeling (VLOCO)

richt zich tot ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie gepleegd door een vertrouwenspersoon (meestal een naaste familielid).

 
 

 

 

 

IN DE MARGE...

 

Slag in het gezicht door Woonzorglijn* en Zorginspectie*
bron: HUMO 22/08/2006 - Denise Van den Broeck

"Toen ik dat inspectieverslag lag, was het alsof ik een slag in het gezicht kreeg. Al mijn klachten werden als ongefundeerd terzijde geschoven. Ik voelde mij een klein kind dat door de meester betrapt was op liegen. Toch heb ik de moeite genomen om dat inspectieverslag punt voor punt te beantwoorden..." (lees hier verder)
*
Woonzorglijn functioneerde eerder onder naam Rusthuis-infofoon en Zorginspectie onder Inspectie & Toezicht

terug naar boven

 

 

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters