GETUIGENISSEN - ERVARINGEN
met woonzorgcentrum Orelia KATHARINADAL te Hasselt

 

Onderstaande getuigenissen en ervaringen hebben betrekking op het woonzorgcentrum Katharinadal dat behoort tot de groep ORELIA, die volgende woonzorgcentra uitbaat:

ORELIA Group
Selsaetenstraat 50B 2160 WOMMELGEM

WZC

  LOCATIE

Orelia Katharinadal
Orelia Keiheuvel
Orelia Puthof
Orelia Serrenhof

Orelia Iris
Orelia Ten Berge
Orelia Ascot
Orelia Dilhome
Orelia La Madrugada
Orelia Laurentius
Orelia Wiart 126
Orelia Simonis

  Hasselt
Balen
Borgloon
Sint-Truiden
Strombeek Bever
Belsele
Strombeek Bever
Dilbeek
Sint-Truiden
Sint-Truiden
Jette
Koekelberg

 
 

 

28/12/2019

TERGENDE PROVOCATIE met MACHTSMISBRUIK

 

Rusthuisdirecteur stuurt politie naar zoon die zijn vader (97) thuis opvangt na val met elleboogfractuur

Tergende provocatie met machtsmisbruik door
rusthuisdirecteur Vervloesem van wzc ORELIA Katharinadal te Hasselt

 

HASSELT - Kerstdag 2019. Je wordt omstreeks 11:30 uur bericht door een familielid dat je hoogbejaarde vader (97) net is gevallen in het rusthuis waar hij verblijft. Halsoverkop snel je ter plekke om de gevolgen van de valpartij in te schatten.  Gezien kerstdag, was de personeelsbezetting ook in wzc ORELIA Katharinadal miniem en de verpleging adviseerde om even af te wachten hoe het elleboogletsel verder zou verlopen.
Je laat al je kerstdagplannen varen en besluit om je meteen te ontfermen over je dementerende vader en  hem alvast de volgende dagen op te vangen in de geborgenheid van je eigen gezin en morgen, tweede kerstdag, medisch advies in te winnen. Twee dagen later staat de politie aan je deur, op verzoek van de rusthuisdirecteur...
 

   Kerstdag -  2de valpartij op enkele uren

Reeds om 6:30 uur in de morgen belde een medebewoner van mijn 97-jarige vader ons op Kerst uit bed om te melden dat mijn vader, weliswaar zonder gevolgen, was gevallen in de gang. Nauwelijks vijf uur later zijn de gevolgen van een nieuwe valpartij minder gunstig en klaagt mijn vader van scherpe pijnen ter hoogte van zijn linkerelleboog. De rusthuisverpleging meent geen breuk te kunnen vaststellen en stelt voor om het verloop van verdere (pijn)klachten wat af te wachten. Gezien de medische dienstverlening op Kerst zowat minimaal en enkel voor noodgevallen bereikbaar is, stemmen mijn vrouw en ik daarmee in en besluiten we mijn vader voorlopig op te vangen in ons gezin. Zeker gezien we de overtuiging zijn toegedaan dat mijn vader op dat ogenblik constant toezicht nodig heeft om te voorkomen dat hij nogmaals zou vallen, maar ook om morgen meteen medische onderzoeken en RX te laten uitvoeren.

   opvang in gezin oudste zoon  -   acuut valrisico

Al snel blijkt dat onze keuze om mijn vader tijdelijk op te nemen in ons gezin noodwendig is, want mijn hoogbejaarde vader kan zich onmogelijk nog zelfstandig verplaatsen, ook niet om naar het toilet te gaan. Zelfs met zijn rollator lukt dat niet meer gezien hij geen enkele kracht of sturing kan uitoefenen a.g.v. zijn linkerelleboogletsel. Toch probeert hij zich bij onrust voortdurend zelfstandig te verplaatsen, ook tijdens de nacht... Bij elke significante beweging van mijn vader slaat het belletje van de bewegingssensor alarm en vergewissen afwisselend mijn vrouw of ikzelf ons van de manoeuvres, onrust of pijnkreunen van mijn 97-jarige vader. Het wordt de eerste van een reeks slapeloze nachten...

Tweede kerstdag wordt een zware dag die aanvangt met het moeizaam aankleden van mijn vader en een eerste onderzoek van diens valletsel ten huize van mijn eigen huisarts, die adviseert om een röntgenbeeld van zijn elleboog te laten maken. Dat gebeurt een paar uur later in het Campus Salvator ziekenhuis met lange wachttijd voor de diagnose die duidt op een elleboogfractuur zonder significante verplaatsing. Een aansluitend bezoek aan geriater dr. T. Delva die, in samenspraak met orthopedist dr. G. De Wachter, adviseert om gedurende een 3-tal weken een ondersteunende mitella te dragen... We haasten ons om voor sluitingsuur nog snel een mitella aan te kopen in een gespecialiseerde zorgwinkel...

   politie excuseert zich  -  intimidatiepogingen van rusthuisdirecteur Vervloesem

Vanaf 3de kerstdag volgen de intimidatiespelletjes vanuit wzc ORELIA Katharinadal elkaar op. Het is een vorm van puur machtsmisbruik en intimidatie wanneer rusthuisdirecteur Kristof Vervloesem de plaatselijke politie naar onze woning stuurt. "Omdat je vader volgens Vervloesem 's avonds terug dient te keren naar het rusthuis", zo melden de agenten."Maar daar hebben wij niets mee te maken en we begrijpen ook niet op grond van wat die rusthuisdirecteur die eisen meent te mogen stellen. Dit is trouwens een burgerlijke aangelegenheid waar ook wij ons niet mee kunnen moeien", zo verduidelijken de agenten zich, om vervolgens te eindigen met "Onze excuses voor de storing...".

Het lijkt wel of er een soort avondklok voor mijn vader is ingesteld, maar het mag duidelijk zijn dat rusthuisdirecteur Vervloesen van wzc ORELIA Katharinadal zijn boekje ernstig te buiten gaat, met zijn ongepaste bemoeienissen.

Ook herhaalde opmerkingen vanuit het rusthuis dat we niet over de dagmedicatie van mijn vader zouden beschikken, heeft naar ons gevoel weinig met bezorgdheid vanuit het wzc voor mijn vader te maken, dan wel met de suggestie dat we onze zorgtaken niet correct waarnemen. Maar deze verdachtmakingen keren als een boemerang in het gezicht van de rusthuisdirecteur zelf terug als wij het bewijs aanleveren dat hij zich baseert op foute notities in het verpleegdossier en wij  wel degelijk over de nodige medicatie beschikten...

   'man van de dialoog met coaching competenties'   -    2 gezichten

Uiteraard was wzc ORELIA Katharinadal meteen op de hoogte van het verblijf van mijn vader in ons gezin, maar bij aankomst van de politieagenten drie dagen later was er nog niemand vanuit het wzc die welk contact dan ook met ons had opgenomen, om zich te vergewissen van enige info m.b.t. mijn vader of diens valkwetsuur.
Evenzeer was ook de bewindvoerder op de hoogte van de opvang van vader bij zijn oudste zoon en werd eveneens de dagmedicatie voor vader steeds tijdig opgehaald in wzc Katharinadal.
Met of zonder de goedkeuring van dir. Vervloesem, maar in overleg met de bewindvoerder, brachten we onze vader uiteindelijk na 2 weken terug naar rusthuis ORELIA Katharinadal op 7 januari 2020.

Kristof Vervloesem, directeur woonzorgcentrum ORELIA Katharinadal te Hasselt, stelt zich graag voor als de man van de dialoog met coaching competenties, maar gedraagt zich eerder als een tirannetje met twee gezichten dat zijn hand niet omdraait om, zonder enige vorm van overleg, je huisvrede te verstoren met een bizar politiebezoek. Gesterkt door de verdeeldheid van ruziënde en stokende familieleden waarvan niemand onze vader (ook niet tijdelijk) in zijn gezin wil opvangen.
Met zijn eenzijdig, intimiderend en machtsmisbruikend 'politieoptreden' overschreed Vervloesem een grens met een vertrouwensbreuk tot gevolg en waarbij we wensen te passen voor zijn uitnodigingen tot een mondelinge dialoog, tactisch aangereikt als doekje voor het bloeden. Immers willen wij niet de speelbal zijn om voor de schone schijn even te mogen ventileren, terwijl mijnheer directeur zich bedient van nepexcuses om zijn eigen grote gelijk hoog te houden en zijn onprofessioneel, tiranniek handelen te maskeren...

Lees hier ons schrijven aan
rusthuisdirecteur Kristof Vervloesem
van wzc ORELIA Katharinadal

terug naar boven

 

3/01/2020

NOTITIES VERPLEEGDOSSIER KLOPPEN NIET

 


Rusthuisdirecteur Vervloesem levert zelf bewijs van
incorrect verpleegdossier in wzc ORELIA Katharinadal

 

Op 3/01/2020 om 15:23 uur schreef Kristof Vervloesem (Orelia):

Geachte mijnheer xxxxxxx ,

Graag informeren wij naar het welzijn en de gezondheid van uw vader.
In het dagboek lees ik dat u medicatie had tot vandaag. Indien u nog medicatie voor of advies betreffende de zorg nodig heeft kan u dit bij de verpleegkundigen bekomen.

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vervloesem
Directeur
kristof.vervloesem@orelia.be
0498/422649

Orelia Zorg NV
Vestiging WZC Katharinadal
Martelarenlaan 13-15, 3500 Hasselt
011/22 16 15

 

Op 3/01/2020 om 17:13 uur schreef Herman xxxxx:

Geachte directeur Vervloesem,


Blijkbaar loopt het alweer fout in wzc Orelia Katharinadal...

Immers levert u met uw onderstaande mail zelf het bewijs dat het 'dagboek' van de verpleging niet correct werd ingevuld en wij wel degelijk over de medicatie beschikken tot en met zondag 5/01/2020, zoals bijgaande foto van de door hoofdverpleegkundige D. op 31/12 overhandigde medicijnen, duidelijk maakt...

Misschien moet u zich meer zorgen maken over de dienstverlening binnen Orelia Katharinadal, dan wel over onze zorgverlening voor mijn vader.

Zo kregen we ook, wanneer we op 31/12/2019 telefonisch contact namen met de verpleging van Orelia Katharinadal om de medicatie voor mijn vader alvast klaar te leggen voor afhaling, tot onze grootste verwondering door de verpleegkundige G. de vraag gesteld of we onze vader xxxx dan terug zouden komen ophalen? Dit terwijl hij al 6 dagen sinds kerstdag in ons gezin verbleef. (!?)

Evenzo blijkt ook belangrijke briefing binnen Katharinadal niet zo vlot te verlopen. Zo konden we vaststellen dat ondanks de melding van verpleegkundige J. aan haar collega's aangaande het verblijf van onze vader in ons gezin na zijn val in Katharinadal op kerstdag, gebrekkig door haar collega's werd overgenomen. Ook aangaande de stappen die we de volgende dag (2de kerstdag) ondernamen om 's morgens een eerste onderzoek door onze eigen huisarts te laten verrichten en vervolgens een RX-beeldvorming te laten maken in het Salvator ziekenhuis. Nog een aankoop van een mitella en stok met 4 poten zorgde ervoor dat we pas op 18:30 uur terug thuis waren...

Of, verwijzend naar mijn recente mail d.d. 30/12 ll., uw weigering om mij, om zogenaamde privacyredenen, het mailadres van de verpleging kenbaar te maken terwijl u maandelijks meer dan 50 mailadressen van familieleden van medebewoners binnen wzc ORELIA Katharinadal te grabbel laat gooien.

We stellen alsmaar meer in vraag of mijn vader de beloofde professionele zorgen, veiligheid en geborgenheid kan ervaren binnen Orelia Katharinadal, zoals die wordt gesuggereerd.


Met bezorgde groeten,

Herman xxxx (oudste zoon xxxxx)
H.C.

 

terug naar boven

 

 


 

 

 

 

 

TAGS: rusthuis WZC Orelia Katharinadal Hasselt directeur Kristof Vervloesem huisarts Jan Gevers familie familieruzie rancune politie intimidatie verpleging

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters