HOE DUID IK EEN VERTEGENWOORDIGER AAN

 

 

VRIJE KEUZE VAN JE VERTEGENWOORDIGER

 


Je bent niet verplicht een familielid aan
 te duiden als vertegenwoordiger.
Het kan ook een vriend(in) of je buur zijn...


wat is een vertegenwoordiger?
Een vertegenwoordiger oefent je rechten uit wanneer je zelf niet (meer) bekwaam bent om dit te doen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je minderjarig bent, in coma raakt, dement wordt,Ö

waarom?
In normale omstandigheden oefen je als patiŽnt zelf je rechten uit. Maar wanneer je minderjarig bent, dement of onbekwaam wordt, kan je dat niet (meer). Het is dan belangrijk dat je rechten worden opgenomen door een iemand die je zelf gekozen hebt om je te vertegenwoordigen.

wat kan een vertegenwoordiger?
Je vertegenwoordiger kan in jouw plaats al je rechten als patiŽnt uitoefenen. Hij wordt verondersteld steeds je wil te vertolken en op te treden voor jouw belangen als patiŽnt.

Een beroepsbeoefenaar (bv. arts) kan enkel in overleg met alle betrokken collegaís afwijken van de beslissing van je vertegenwoordiger, indien dat noodzakelijk blijkt om: je belangen als patiŽnt te vrijwaren, een bedreiging van je leven af te wenden of een ernstige aantasting van je gezondheid te voorkomen.
 
Je vertegenwoordiger kan nooit ingaan tegen je uitdrukkelijke wilsverklaring, zoals bijvoorbeeld je wens tot het toelaten of weigeren van orgaandonatie, reanimatie, beademingstoestellen, euthanasie,...

wie aanduiden?
Zoek iemand die je erg vertrouwt, die je goed aanvoelt en inzicht heeft in je persoon en welke dingen je belangrijk vindt. Dat hoeft niet noodzakelijk een familielid te zijn, maar kan net zo goed een vriend of buurman zijn.

Kies best ook iemand die voldoende mondig is en over de nodige assertieve vaardigheden beschikt, om je rechten af te dwingen. Niet zelden komen de belangen van een patiŽnt of zorgbehoevende immers in conflict te staan met een beleid(svisie) van een instelling of zorgverlener.

hoe?
Dit kan heel eenvoudig door in drievoud onderstaand document in te vullen en te laten toevoegen aan je patiŽntendossier.
Een document is voor jezelf, een voor je vertegenwoordiger en een voor je huisarts of behandelende arts

Het modelformulier voor het aanduiden van een vertegenwoordiger kan je HIER afhalen, op www.vlaamspatientenplatform.be, of op www.health.fgov.be.
 

MODELFORMULIER

 

wil je nog meer weten?
Heb je nog meer vragen aangaande de vertegenwoordiging van de patiŽnt, dan kan je o.a. terecht bij de dienst Jurimut van 'De Voorzorg' (Capucienenstraat 10 - 3500 Hasselt) op telefoonnummer 011 - 24 97 40 of mailen naar juridischedienst_limburg@devoorzorg.be.
 

terug naar boven

 

TAGS: vertegenwoordiger, dossier, dementie, rechten, patiŽnt, patiŽntenrechten, rusthuis, ziekenhuis,

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters